ششمین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2015-09-01

عنوان : ( بررسی اثرات باقیمانذه علف کش های سولفوسولفورون و مت سولفورن متیل+سولفوسولفورون درخاک بر رشد، گره زایی و تثبیت نیتروژن در ژنوتیپ های نخود) Cicer arietinum L. ) )

نویسندگان: رحیم بخش محمدنژادلجی , ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی راستگو , امیر لکزیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مراجعه به متن مقاله در فایل پیوست

کلمات کلیدی

, باقیمانده علف کش, گره زایی و علف کش های سولفونیل اوره
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049694,
author = {محمدنژادلجی, رحیم بخش and ایزدی دربندی, ابراهیم and راستگو, مهدی and لکزیان, امیر},
title = {بررسی اثرات باقیمانذه علف کش های سولفوسولفورون و مت سولفورن متیل+سولفوسولفورون درخاک بر رشد، گره زایی و تثبیت نیتروژن در ژنوتیپ های نخود) Cicer arietinum L. )},
booktitle = {ششمین همایش علوم علفهای هرز ایران},
year = {2015},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {باقیمانده علف کش، گره زایی و علف کش های سولفونیل اوره},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثرات باقیمانذه علف کش های سولفوسولفورون و مت سولفورن متیل+سولفوسولفورون درخاک بر رشد، گره زایی و تثبیت نیتروژن در ژنوتیپ های نخود) Cicer arietinum L. )
%A محمدنژادلجی, رحیم بخش
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%A راستگو, مهدی
%A لکزیان, امیر
%J ششمین همایش علوم علفهای هرز ایران
%D 2015

[Download]