دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار , 2015-08-23

Title : ( Antifungal activity of five plant essential oils against soil borne plant pathogenic fungi )

Authors: Azadeh Keshavarz , Parissa Taheri ,

Access to full-text not allowed by authors

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

Essential oils have neen widely used ...

Keywords

, Essential oil, antifungal activity, management, Fusarium spp., Satureja hortensis
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049767,
author = {Keshavarz, Azadeh and Taheri, Parissa},
title = {Antifungal activity of five plant essential oils against soil borne plant pathogenic fungi},
booktitle = {دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار},
year = {2015},
location = {همدان, IRAN},
keywords = {Essential oil; antifungal activity; management; Fusarium spp.; Satureja hortensis},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Antifungal activity of five plant essential oils against soil borne plant pathogenic fungi
%A Keshavarz, Azadeh
%A Taheri, Parissa
%J دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
%D 2015

[Download]