اولین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران , 2015-08-29

Title : ( فون مورچه‌های همیار شته‌ها در استان گلستان )

Authors: sabura mirzamohamadi , Mojtaba Hosseini , Hussein Sadeghi Namaghi , Javad Karimi ,

Citation: BibTeX | EndNote

بسیاری از حشرات ارتباط همیاری را با ارگانیسم ها دیگر شکل میدهند تا از منابع محیطی بهتر بهره مند گردند. یکی از مثال‌های همیاری، ارتباط سودمند میان شته ها و مورچه ها می‌باشد. حضور مورچه‌ها مانع شکارگری دشمنان طبیعی در کلنی شته‌ ها می گردد. از این رو شناسایی گونه‌های مورچه‌های همیار شته‌ها اقدام موثری در راستای افزایش کارایی برنامه‌های کنترل بیولوژیک آن‌ها به شمار می‌آید. به منظور شناسایی مورچه‌های همیار شته نمونه‌برداری در بخش هایی از استان گلستان (آق قلا، خطیرآباد، دلند، علی آباد، هاشم آباد) از بهار 1392 تا تابستان 1393 انجام گردید و نمونه ها پس از جمع آوری به آزمایشگاه حشره شناسی دانشگاه فردوسی مشهد منتقل و شناسایی شد. شناسایی مورچه ها توسط Kadri Kiran و Mostafa Sharaf به ترتیب از کشورهای ترکیه و عربستان تایید گردید. در مجموع 11 نمونه مورچه متعلق به 2 زیر خانواده مرتبط با 12 گونه شته متعلق به دو زیر خانواده (Aphidinae و Lachninae) روی گیاهان پنبه، ذرت، کدو، هندوانه و لوبیا، آلو، به ژاپنی، پرتغال، تاج خروس و ترشک جمع آوری گردید که 10 نمونه در حد گونه و یک نمونه در حد جنس شناسایی شد. از این میان، گونه‌های مورچه Plagiolepis taurica Santschi و Mayr Crematogaster subdentataبیشترین ارتباط همیاری با شته‌ها را داشتند. به علاوه، تمامی گونه‌های مورچه به استثنا Tetramoeium caespitum Linnaeus و Formica persica Seifert & Schultz برای اولین بار از این استان گزارش می‌شوند .

Keywords

, همیاری, گلستان, کنترل بیولوژیک,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049815,
author = {Mirzamohamadi, Sabura and Hosseini, Mojtaba and Sadeghi Namaghi, Hussein and Karimi, Javad},
title = {فون مورچه‌های همیار شته‌ها در استان گلستان},
booktitle = {اولین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران},
year = {2015},
location = {تهران, IRAN},
keywords = {همیاری، گلستان، کنترل بیولوژیک، مورچه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T فون مورچه‌های همیار شته‌ها در استان گلستان
%A Mirzamohamadi, Sabura
%A Hosseini, Mojtaba
%A Sadeghi Namaghi, Hussein
%A Karimi, Javad
%J اولین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران
%D 2015

[Download]