دومین کنگره بین المللی زمین شناسی گاربردی , 2015-05-19

عنوان : ( مطالعه اشکال کارست کاذب در گرانیت کوهسنگی، مشهد، شمال شرقی ایران )

نویسندگان: الهه دفاعی , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش مطالعه و توصیف اشکال مختلف کارست کاذب موجود در توده گرانیتی کوهسنگی در شهر مشهد و در شمال شرق ایران پرداخته شده است. پدیده های کارستی انواع ویژه ای از اشکال انحلالی سطحی و زیر سطحی در مناطق یا پهنه های مختلف معرفی شده اند. و کارست کاذب اشاره به پدیده ها و لندفرم های غیر انحلالی سطحی یا زیر سطحی دارد که در مناطق مختلف نظیر شیب ها، سواحل، مناطق سنگی خرد شده، گدازه ها و مناطق یخبندان دائم (پرمافراست) تشکیل می شوند. در این پژوهش، با انجام عملیات صحرایی گسترده، مهم ترین انواع اشکال کارست کاذب در توده گرانیتی کوهسنگی تشخیص و طبقه بندی شده اند. نتایج به دست آمده محدوده ی وسیعی از پدیده های کارست کاذب در داخل توده های گرانیتی کوهسنگی را نشان می دهند. این پدیده ها در اثر فرآیند های هوازدگی و فرسایش تشکیل شده اند و برخی از حفرات کارست کاذب نیز در اثر حرکت بلوک های سنگی در شیب های سنگی ایجاد گردیده اند. برخی از مهم ترین اشکال و پدیده های کارستی در این منطقه شامل تافونی، گناما، غار های موجود در دامنه ها، حفرات مرتبط با بلوک های باقیمانده و اشکال فرسایشی موجود در امتداد درزه و شکستگی های توده های سنگی می باشند.

کلمات کلیدی

گرانیت کوهسنگی کارست کاذب تافونی هوازدگی سست شدگی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1050104,
author = {دفاعی, الهه and غفوری, محمد and لشکری پور, غلامرضا},
title = {مطالعه اشکال کارست کاذب در گرانیت کوهسنگی، مشهد، شمال شرقی ایران},
booktitle = {دومین کنگره بین المللی زمین شناسی گاربردی},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {گرانیت کوهسنگی کارست کاذب تافونی هوازدگی سست شدگی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه اشکال کارست کاذب در گرانیت کوهسنگی، مشهد، شمال شرقی ایران
%A دفاعی, الهه
%A غفوری, محمد
%A لشکری پور, غلامرضا
%J دومین کنگره بین المللی زمین شناسی گاربردی
%D 2015

[Download]