اکو فیزیولوژی گیاهی, دوره (7), شماره (20), سال (2015-6) , صفحات (164-174)

عنوان : ( ارزیابی کارایی مصرف انرژی در تولید خربزه(Cucumis melo L.) در استانهای خراسان رضوی و جنوبی )

نویسندگان: سیدمحمد سیدی , پرویز رضوانی مقدم , روشنک شهریاری احمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارزیابی کارایی انرژی از جمله شاخص­های کلیدی به منظور شناخت و توسعه بهتر عملیات کشاورزی پایدار در نظر گرفته می­ شود. هدف از این مطالعه، تعیین میزان انرژی ورودی و خروجی و نیز ارزیابی کارایی مصرف انرژی در تولید خربزه در استان­های خراسان­ رضوی و جنوبی بود. به‌منظور دستیابی به این هدف، پس از طراحی پرسشنامه‌ها، اطلاعات مورد نیاز در بهار و تابستان سال 1391 از مزارع تولید خربزه در این دو استان جمع‌آوری گردید‌. بر اساس داده ­های بدست آمده، کل معادل انرژی ورودی در استان­های خراسان­ رضوی و جنوبی به­ ترتیب 0/67118 و 5/59815 مگاژول بدست آمد. هم­چنین در هر دو استان خراسان رضوی و جنوبی، انرژی الکتریسیته، کود شیمیایی نیتروژن و آب آبیاری (به­ ترتیب با میانگین­ های 43، 27 و 13 درصد) بیشترین درصد از کل انرژی ورودی را به خود اختصاص دادند. بر اساس میانگین داده ­های دو استان، 15 درصد از کل انرژی ورودی بصورت انرژی­های قابل­ تجدید و 85 درصد به صورت غیر قابل­ تجدید بود. بهره وری انرژی در استان خراسان رضوی و جنوبی نیز به ­ترتیب 18/0 و 11/0 کیلوگرم بر مگاژول تعیین شد. به نظر می ­رسد صرف نیروی ورودی بیشتر و توسعه عملیات مکانیزه می­ تواند در ارتباط با عملکرد و در نتیجه کارایی مصرف انرژی بالاتر در سیستم تولید خربزه در استان خراسان­ رضوی باشد.از این رو به­ نظر می­ رسد که در راستای توسعه نظام­های کشاورزی پایدار، اجرای صحیح برنامه ­های مکانیزاسیون می­ تواند نقش موثری را ایفا کند.

کلمات کلیدی

انرژی خالص؛ انرژی ورودی؛ بهره‌وری انرژی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1050355,
author = {سیدی, سیدمحمد and رضوانی مقدم, پرویز and شهریاری احمدی, روشنک},
title = {ارزیابی کارایی مصرف انرژی در تولید خربزه(Cucumis melo L.) در استانهای خراسان رضوی و جنوبی},
journal = {اکو فیزیولوژی گیاهی},
year = {2015},
volume = {7},
number = {20},
month = {June},
issn = {2008-5958},
pages = {164--174},
numpages = {10},
keywords = {انرژی خالص؛ انرژی ورودی؛ بهره‌وری انرژی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی کارایی مصرف انرژی در تولید خربزه(Cucumis melo L.) در استانهای خراسان رضوی و جنوبی
%A سیدی, سیدمحمد
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A شهریاری احمدی, روشنک
%J اکو فیزیولوژی گیاهی
%@ 2008-5958
%D 2015

[Download]