دومین همایش رویکردهای میان رشته ای به آموزش زبان، ادبیات و مطالعات ترجمه , 2015-10-06

عنوان : ( راهکارهای آموزش فرهنگ : رابطه فرهنگ، زبان‌آموزی و میزان علاقه‌مندی به فراگیری فرهنگ زبان مقصد در فارسی‌آموزان عرب‌زبان )

نویسندگان: عطیه کامیابی گل , میترا طاهرزاده , مینا قاضی جولائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زبان، یکی از پیچیده¬ترین و جالب¬ترین قابلیتهای انسان¬ها می باشد. با توجه به اینکه زبان ابزاری برای ارتباط انسان¬ها با یکدیگر است، باعث رشد و توسعه استعدادهای هر انسان و موجب خلاقیت و نوآوری می شود، و همچنین تبادل و انتقال تجارت را به همراه داشته و به طور کلی موجب تشکیل و شکل¬گرفتن جوامع می¬شود. هدف این مقاله، بررسی میزان علاقه زبان آموزان به فراگیری فرهنگ و میزان توجه مدرسان به آموزش فرهنگ است. به منظور دست¬یابی به این هدف در این مقاله از 28 نفر از مدرسان سطح متوسط آموزشی و 70 نفر فارسی آموز سطح متوسط عرب‌زبان مصاحبه‌ای ده تا پانزده دقیقه‌ای به عمل آمد. جامعه آماری طبق آخرین جدول مورگان می باشد. نتایج نشان داد زبان آموزان تمایل به آشنایی با فرهنگ ایران را دارند اما مایل نیستند در کلاس درس به آن پرداخته شود از آن طرف، مدرسان بیشتر تاکید بر آموزش مستقیم نکات فرهنگی در کلاس را دارند. این عدم تطابق دل‌زدگی بیشتر را برای طرفین به همراه دارد. در انتها با توجه به نتایج بدست آمده از مدرسان راهکارهایی را برای آموزش فرهنگ ارائه می‌دهیم تا به روش موثر بتوان فرهنگ را بدون بازخورد منفی به زبان آموزان آموزش داد.

کلمات کلیدی

, فرهنگ و زبان, آموزش فرهنگ, فارسی‌آموزان عرب‌زبان, راهکارهای آموزشی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1050397,
author = {کامیابی گل, عطیه and طاهرزاده, میترا and مینا قاضی جولائی},
title = {راهکارهای آموزش فرهنگ : رابطه فرهنگ، زبان‌آموزی و میزان علاقه‌مندی به فراگیری فرهنگ زبان مقصد در فارسی‌آموزان عرب‌زبان},
booktitle = {دومین همایش رویکردهای میان رشته ای به آموزش زبان، ادبیات و مطالعات ترجمه},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {فرهنگ و زبان، آموزش فرهنگ، فارسی‌آموزان عرب‌زبان، راهکارهای آموزشی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T راهکارهای آموزش فرهنگ : رابطه فرهنگ، زبان‌آموزی و میزان علاقه‌مندی به فراگیری فرهنگ زبان مقصد در فارسی‌آموزان عرب‌زبان
%A کامیابی گل, عطیه
%A طاهرزاده, میترا
%A مینا قاضی جولائی
%J دومین همایش رویکردهای میان رشته ای به آموزش زبان، ادبیات و مطالعات ترجمه
%D 2015

[Download]