علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (13), شماره (56), سال (2016-10) , صفحات (113-123)

عنوان : ( جداسازی و شناسایی لاکتوباسیل های شیر خام شتر تک کوهانه ایرانی (Camelus dromedarius) و بررسی خواص تکنولوژیکی آن )

نویسندگان: نفیسه دعوتی , فریده طباطبائی یزدی , سعید زیبایی , فخری شهیدی , محمدرضا عدالتیان دوم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعات نشان داده اند که شیر شتر و محصولات تخمیری آن خواص درمانی و ارزش تغذیه ای بالایی دارند.

کلمات کلیدی

, شتر, شیر, لاکتوباسیل¬ها, لیپولیتیک, پروتئولیتیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1050470,
author = {دعوتی, نفیسه and طباطبائی یزدی, فریده and سعید زیبایی and شهیدی, فخری and عدالتیان دوم, محمدرضا},
title = {جداسازی و شناسایی لاکتوباسیل های شیر خام شتر تک کوهانه ایرانی (Camelus dromedarius) و بررسی خواص تکنولوژیکی آن},
journal = {علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2016},
volume = {13},
number = {56},
month = {October},
issn = {2008-8787},
pages = {113--123},
numpages = {10},
keywords = {شتر، شیر، لاکتوباسیل¬ها، لیپولیتیک، پروتئولیتیک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T جداسازی و شناسایی لاکتوباسیل های شیر خام شتر تک کوهانه ایرانی (Camelus dromedarius) و بررسی خواص تکنولوژیکی آن
%A دعوتی, نفیسه
%A طباطبائی یزدی, فریده
%A سعید زیبایی
%A شهیدی, فخری
%A عدالتیان دوم, محمدرضا
%J علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 2008-8787
%D 2016

[Download]