همایش ملی تعلیم وتربیت اسلامی , 2013-02-28

عنوان : ( تحلیل نظام تعلیم و تربیت اسلامی: چگونگی تأثیر مبانی دینی در برنامه درسی تربیت اجتماعی )

نویسندگان: سیدجواد قندیلی , مرضیه دهقانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برنامه درسی با هدف ایجاد تغییرات مطلوب در رفتار یادگیرندگان، محور فعالیت‌های تعلیم و تربیت به شمار می‌آید. لذا جهت طراحی برنامه‌های درسی باید تعیین شود چه کسانی، در چه جامعه‌ای و با چه مقاصدی تغییر یابند. لذا لازم است مبانی دینی، فلسفی، روان‌شناختی، و جامعه‌شناختی در برنامه‌درسی روشن گردد. از آنجایی‌که هدف برنامه درسی تربیت اجتماعی، تحول در تمامی موضوعات اجتماعی و برقراری روابط بین فرد با افراد دیگر، طبیعت، خود و خداوند است، باید این تحول با در نظر گرفتن نظرات اسلام و رویکرد خدامحورانه باشد. همچنین از روشهای مختلف (کثرت‌گرایی شناختی، مسأله‌محوری، پژوهشگری و مسأله‌محوری) استفاده شود. در این مقاله ویژگی‌های عناصر برنامه درسی (اهداف، محتوا، روش تدریس و ارزشیابی) از مبنای اعتقادی، فقهی و معیارهای اخلاقی روشن می‌شود و در مواردی که در منابع تصریح نشده باشد، از نظرات اندیشمندان اسلامی و علوم مختلف (مانند روان‌شناسی و جامعه‌شناسی و علم حقوق) اخذ می‌گردد.

کلمات کلیدی

, : نظام تعلیم و تربیت اسلامی, مبانی دینی, برنامه‌درسی, تربیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1052496,
author = {قندیلی, سیدجواد and دهقانی, مرضیه},
title = {تحلیل نظام تعلیم و تربیت اسلامی: چگونگی تأثیر مبانی دینی در برنامه درسی تربیت اجتماعی},
booktitle = {همایش ملی تعلیم وتربیت اسلامی},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {: نظام تعلیم و تربیت اسلامی، مبانی دینی، برنامه‌درسی، تربیت اجتماعی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل نظام تعلیم و تربیت اسلامی: چگونگی تأثیر مبانی دینی در برنامه درسی تربیت اجتماعی
%A قندیلی, سیدجواد
%A دهقانی, مرضیه
%J همایش ملی تعلیم وتربیت اسلامی
%D 2013

[Download]