ششمین همایش فرامنطقه ای پیشرفتهای نوین در علوم مهندسی , 2013-05-14

عنوان : ( تجزیه و تحلیل آزمایشگاهی تأثیر دما بر ویسکوزیته نانو سیال MR )

نویسندگان: مجتبی ماموریان , هادی معروف , محمد مهدی اجتهادی , آرش کاظمیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در علوم مهندسی، مواد هوشمند به آن دسته از مواد اتلاق می شود که تحت اثر عوامل خارجی نظیر میدان مغناطیسی و میدان الکتریکی از خود واکنش نشان می دهند و ویژگی های مکانیکی آن ها تغییر می کند. نانو سیال MR یکی از انواع این مواد است که از ذرات فرو یا فری مغناطیس همگن شده در یک سیال تشکیل شده است. رفتار قابل کنترل این نانو سیالات منجر به گسترش سریع کاربردهای آن ها به عنوان حسگر یا عملگر در زمینه های متنوع صنعتی (خودرو سازی، هوافضا، پزشکی و...) گردیده است. در این تحقیق نوع بخصوصی از سیال MR با استفاده از نانو ذرات مگنتیت ، منگنز ، روی ، کبالت و هماتیت همگن شده در روغن هیدرولیک ده، ساخته شده و اثر دما بر ویسکوزیته آن بررسی گردیده است. نظر به اینکه افزایش دما برر روی کاهش ویسکوزیته و نهایتا کاهش عملکرد سیستم تعلیق اثر می گذارد و با توجه به اینکه ویسکوزیته سیال در انواع کمک فنر ها باید همواره در محدوده معینی باشد. در این تحقیق سعی شده تا با ساخت سیال هوشمند MR حتی در دماهای کارکردی بالا، ویسکوزیته آن در محدوده مناسب عملکردی قرار بگیرد. به این ترتیب عملکرد سیستم تعلیق در شرایط دمایی مختلف بهبود می یابد.

کلمات کلیدی

, " نانو سیال MR", "دما", "ویسکوزیته", "کمک فنر هوشمند"
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1052576,
author = {ماموریان, مجتبی and معروف, هادی and محمد مهدی اجتهادی and کاظمیان, آرش},
title = {تجزیه و تحلیل آزمایشگاهی تأثیر دما بر ویسکوزیته نانو سیال MR},
booktitle = {ششمین همایش فرامنطقه ای پیشرفتهای نوین در علوم مهندسی},
year = {2013},
location = {تنکابن, ايران},
keywords = {" نانو سیال MR"،"دما"،"ویسکوزیته"،"کمک فنر هوشمند"},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تجزیه و تحلیل آزمایشگاهی تأثیر دما بر ویسکوزیته نانو سیال MR
%A ماموریان, مجتبی
%A معروف, هادی
%A محمد مهدی اجتهادی
%A کاظمیان, آرش
%J ششمین همایش فرامنطقه ای پیشرفتهای نوین در علوم مهندسی
%D 2013

[Download]