دومین همایش ملی مدیریت بهداشت دام , 2015-05-14

عنوان : ( توسعه پایدار در صنعت پرورش گاو شیری )

نویسندگان: کامران شریفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شرایط خشکسالی در کشور ما صنعت پرورش گاو شیری را بر سر یک دوراهی قرار داده است: بین تولید بهینه و تولید حداکثر کدام یک برای ما مناسبتر است؟ ضمن توصیف هر یک از این مفاهیم، نویسنده بر این باور است که با توجه به مفهوم آب مجازی ما مجبوریم به ازای هر واحد از زمین، مواد مغذی، گاو شیری با استفاده از فناوری مدرن به حداکثر بهرهوری برسیم.

کلمات کلیدی

, خشکسالی, آب مجازی, تولید بهینه, تولید حداکثر, صنعت پرورش گاو شیری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1052810,
author = {شریفی, کامران},
title = {توسعه پایدار در صنعت پرورش گاو شیری},
booktitle = {دومین همایش ملی مدیریت بهداشت دام},
year = {2015},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {خشکسالی، آب مجازی، تولید بهینه، تولید حداکثر، صنعت پرورش گاو شیری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T توسعه پایدار در صنعت پرورش گاو شیری
%A شریفی, کامران
%J دومین همایش ملی مدیریت بهداشت دام
%D 2015

[Download]