دومین همایش ملی مدیریت بهداشت دام , 2015-05-14

عنوان : ( نقد برنامه کشوری مبارزه با بیماری های انگلی )

نویسندگان: بهناز نوروزی , کامران شریفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سیاست جاری مبارزه با بیماریهای کرمی نشخوارکنندگان در گرو آن است که تمامی دامهای یک گله دوز دارویی مناسب را در زمانهای خاص به صورت منظم دریافت کنند. این سیاست بعد از مدتی احتمال بروز مقاومت انگلهای کرمی به داروهای ضد انگل را بالا میبرد. با توجه به این که روند بروز مقاومت به دارو در میان کرم ها سریعتر از کشف و تولید داروهای جدید شکل میگیرد، به نظر میرسد که در درازمدت درمان جمعی گلههای گوسفند و بز با داروهای ضد کرم ما را خلع سلاح خواهد کرد. در این مقاله سیاست جاری کشور در مبارزه با انگلهای کرمی نقد و سیاست جایگزین که درمان انتخابی دامهای با آلودگی سنگین است معرفی میگردد.

کلمات کلیدی

, بیماری انگلی کرمی- مقاومت دارویی- نشخوارکنندگان کوچک, refugia
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1052811,
author = {نوروزی, بهناز and شریفی, کامران},
title = {نقد برنامه کشوری مبارزه با بیماری های انگلی},
booktitle = {دومین همایش ملی مدیریت بهداشت دام},
year = {2015},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {بیماری انگلی کرمی- مقاومت دارویی- نشخوارکنندگان کوچک، refugia},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقد برنامه کشوری مبارزه با بیماری های انگلی
%A نوروزی, بهناز
%A شریفی, کامران
%J دومین همایش ملی مدیریت بهداشت دام
%D 2015

[Download]