جغرافیای سیاسی, دوره (1), شماره (2), سال (2015-9) , صفحات (29-52)

عنوان : ( مؤلّفه های جغرافیاپایه در قوانین اساسی جدید افغانستان و عراق )

نویسندگان: محسن خلیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پس از یازده سپتامبر و فراهم‌شدن زمینه‌ی تحقّق افکار استراتژیست‌های نومحافظه‌کار، دکترین تغییر رژیم برای حذف حکومت‌های چالش‌سازِ هژمونیِ ایالات متّحده، در کانونِ راه‌ْ‌بردِ امنیّت ملّی آمریکا قرار گرفت. تصمیم‌سازانِ نومحافظه‌کار، با تمرکز بر راه‌ْبردِ تغییر رژیم‌های چالش‌گر(حذف حکومت‌های ستیزه‌جو و ورشکسته و سپس ایجاد دولت جانشین)، وارد عرصه‌ی عملیّاتی سیاست خارجی شدند. گام نخست را در افغانستان و عراق با انجام تهاجم نظامی گسترده پشت سرگذاشتند. روند تدوین قوانین اساسی جدید افغانستان در سالِ 1382/2004 و در عراق به سالِ 1384/2005، رخ داده است. نگارنده تلاش می‌کند نشان دهد که کدام‌یک از مؤلفه‌های جغرافیایی در قوانین اساسی نوپیدای دو کشور، بروز یافته‌اند. نگارنده‌ی نوشتارِ پیشِ‌رو، برپایه‌ی یک پژوهش توصیفی و با درنظرداشتِ روشی مقایسه‌ای، کوشش می‌کند نشان دهد که چگونه مؤلفه‌های جغرافیایی در نگارش قوانین اساسی جدید، ایفای نقش می‌کنند. بنیانِ نگارش مقاله، بهره‌گیری از ایده‌یِ پیوند فضا و سیاست است و نگارنده کوشیده است قانون‌اساسی را به‌منزله‌ی دست‌آوردِ پیوند حقوق و سیاست، به جغرافیا پیوند زند.

کلمات کلیدی

, جغرافیا, قانون‌اساسی, قانون‌اساسی افغانستان, قانون‌اساسی عراق.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1052899,
author = {خلیلی, محسن},
title = {مؤلّفه های جغرافیاپایه در قوانین اساسی جدید افغانستان و عراق},
journal = {جغرافیای سیاسی},
year = {2015},
volume = {1},
number = {2},
month = {September},
issn = {2476-3136},
pages = {29--52},
numpages = {23},
keywords = {جغرافیا، قانون‌اساسی، قانون‌اساسی افغانستان، قانون‌اساسی عراق.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مؤلّفه های جغرافیاپایه در قوانین اساسی جدید افغانستان و عراق
%A خلیلی, محسن
%J جغرافیای سیاسی
%@ 2476-3136
%D 2015

[Download]