سی‌امین کنفرانس بین‌المللی برق (PSC2015) , 2015-11-02

عنوان : ( اینورتر تکفاز نه سطحی و یازده سطحی با سلف های تزویج شده )

نویسندگان: ساسان هاشمی زاده اشان , محمد منفرد , مهدی علومی بایگی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله یک اینورتر تکفاز با استفاده از سلف های تزویج شده ارائه شده است که نیازمند دو منبع ولتاژ DC است. در این مبدل از ایدهء سلف های تزویج شده برای افزایش تعداد سطوح ولتاژ خروجی استفاده شده است. در این مقاله حالتهای متقارن و نامتقارن این مبدل به طور کامل بررسی شده اند که در این حالتها ولتاژ خروجی به ترتیب دارای نه و یازده سطح خواهد بود. این مبدل به راحتی قابل پیاده سازی است و در مقایسه با اینورترهای رایج، ادوات کمتری نیاز دارد. همچنین یک روش کلیدزنی برای این اینورتر ارائه گردیده است. با این روش کلیدزنی، ولتاژ و جریان سلفها فاقد مؤلفهء dc خواهند بود، که برای کوچک شدن جریان سلفها و عملکرد ایمن اینورتر بسیار ضروری است. همچنین در این مقاله برای اثبات عملکرد اینورتر نتایج شبیه سازی و عملی ارائه شده است.

کلمات کلیدی

اینورتر چندسطحی؛ سلف های تزویج شده؛ تک فاز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1053071,
author = {هاشمی زاده اشان, ساسان and منفرد, محمد and علومی بایگی, مهدی},
title = {اینورتر تکفاز نه سطحی و یازده سطحی با سلف های تزویج شده},
booktitle = {سی‌امین کنفرانس بین‌المللی برق (PSC2015)},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {اینورتر چندسطحی؛ سلف های تزویج شده؛ تک فاز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اینورتر تکفاز نه سطحی و یازده سطحی با سلف های تزویج شده
%A هاشمی زاده اشان, ساسان
%A منفرد, محمد
%A علومی بایگی, مهدی
%J سی‌امین کنفرانس بین‌المللی برق (PSC2015)
%D 2015

[Download]