دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی , 2013-04-29

عنوان : ( امکان تولید پودر سیب زمینی به روش کف پوشی )

نویسندگان: عاطفه پور مهدی , محبت محبی , اشرف گوهری اردبیلی , مهدی وریدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پودرسیب زمینی فراورده ای با اهمیت بالا میب اشد که میتوان ازآن درفرمولاسیون بسیاری ازمواد غذایی ازجمله سوپ ها اسنک ها سس ها و ماکارونی و غذای کودک استفاده کرد دراین پژوهش ازروش سطح پاسخ و نیز طرح مرکب مرکزی برای بررسی تاثیر غلظت صمغ عربی نسبت پوره به آب و زمان هم زدن برخصوصیات کف زایی دانسیته و پایداری کف پوره سیب زمینی وبهینه سازی شرایط تولید کف با استفاده ازپایدار کننده صمغ عربی استفاده گردید طبق نتایج حاصل ازاین پژوهش درغلظت 0/77 درصد صمغ عربی زمان همزدن 6/8دقیقه و نسبت پوره به آب 1:2 کف بهینه با کمترین دانسیته و بیشترین میزان پایداری حاصل گردید.

کلمات کلیدی

, پوره سیب زمینی, کف پوشی, روش سطح پاسخ, صمغ عربی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1053077,
author = {عاطفه پور مهدی and محبی, محبت and اشرف گوهری اردبیلی and وریدی, مهدی},
title = {امکان تولید پودر سیب زمینی به روش کف پوشی},
booktitle = {دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی},
year = {2013},
location = {قوچان, ايران},
keywords = {پوره سیب زمینی، کف پوشی، روش سطح پاسخ، صمغ عربی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T امکان تولید پودر سیب زمینی به روش کف پوشی
%A عاطفه پور مهدی
%A محبی, محبت
%A اشرف گوهری اردبیلی
%A وریدی, مهدی
%J دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
%D 2013

[Download]