نوزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی , 2015-12-17

عنوان : ( ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﮊﺋﻮﺗﮑﻨﻴﮑﻲ ماسه‌سنگ‌های اطراف سد فریمان )

نویسندگان: عبدالرحمن مازوجی , محمد غفوری , ناصر حافظی مقدس ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ﺷﻨﺎﺧﺖ ویژگی‌ها ﮊﺋﻮﺗﮑﻨﻴﮑﻲ سنگ‌ها ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍ پروژه‌ها ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺍﺯ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﺰﺍﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ. در این پژوهش جهت شناخت خصوصیات ماسه‌سنگ‌ها واقع در اطراف سد فریمان تعدادی نمونه‌های بلوکه از سنگ تهیه و در آزمایشگاه خصوصیات سنگ‌شناسی و ژئوتکنوتیکی آن‌ها تعیین گردید. میانگین نتایج آزمایش‌ها نشان می‌دهد که تخلخل سنگ 5.17 درصد و وزن مخصوص خشک سنگ 2.57 gr/cm3 می‌باشد. همچنین میانگین مقاومت فشاری تک‌محور در حالت خشک سنگ برابر 70.27 مگا پاسکال می‌باشد که با توجه به رده‌بندی دیبر و میلر (1966) در رده BM قرار می‌گیرد. میانگین مقاومت کششی در آزمایش برزیلی در حالت خشک برابر 8.81 مگا پاسکال می‌باشد.

کلمات کلیدی

خصوصیات ژئوتکنیکی؛ ماسه‌سنگ؛ سد فریمان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1053231,
author = {مازوجی, عبدالرحمن and غفوری, محمد and حافظی مقدس, ناصر},
title = {ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﮊﺋﻮﺗﮑﻨﻴﮑﻲ ماسه‌سنگ‌های اطراف سد فریمان},
booktitle = {نوزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {خصوصیات ژئوتکنیکی؛ ماسه‌سنگ؛ سد فریمان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﮊﺋﻮﺗﮑﻨﻴﮑﻲ ماسه‌سنگ‌های اطراف سد فریمان
%A مازوجی, عبدالرحمن
%A غفوری, محمد
%A حافظی مقدس, ناصر
%J نوزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی
%D 2015

[Download]