نوزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور , 2015-12-17

عنوان : ( بررسی روابط همبستگی بین سرعت امواج فشاری و برخی خصوصیات فیزیکی سنگ آهک سازند مزدوران )

نویسندگان: جلال عزیزی شجاع , ناصر حافظی مقدس , محمد غفوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به گسترش سازند مزدوران در شهر مشهد و استفاده از سنگ آهک¬های این سازند به‌عنوان مصالح عمرانی و ساختمانی، در این پژوهش ارتباط بین ویژگی¬های فیزیکی و دینامیکی سنگ¬های مذکور مطالعه شده است. یافتن ارتباط بین ویژگی‌های فیزیکی و روش¬های ساده آزمایشگاهی هزینه پروژه را ازنظر زمانی و مالی به مقدر قابل‌توجهی کاهش می¬دهد. آزمایش¬های استاندارد جهت تعیین تخلخل، دانسیته، نسبت پوکی، جذب آب همراه با سرعت موج

کلمات کلیدی

سرعت عبور موج P؛ ویژگی‌های فیزیکی؛ سنگ آهک؛ سازند مزدوران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1053235,
author = {عزیزی شجاع, جلال and حافظی مقدس, ناصر and غفوری, محمد},
title = {بررسی روابط همبستگی بین سرعت امواج فشاری و برخی خصوصیات فیزیکی سنگ آهک سازند مزدوران},
booktitle = {نوزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سرعت عبور موج P؛ ویژگی‌های فیزیکی؛ سنگ آهک؛ سازند مزدوران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی روابط همبستگی بین سرعت امواج فشاری و برخی خصوصیات فیزیکی سنگ آهک سازند مزدوران
%A عزیزی شجاع, جلال
%A حافظی مقدس, ناصر
%A غفوری, محمد
%J نوزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
%D 2015

[Download]