زمین شناسی مهندسی-انجمن زمین شناسی, دوره (7), شماره (3), سال (2015-1) , صفحات (43-56)

عنوان : ( اثر خصوصیات توده‎سنگ بر خردایش ناشی از آتشباری معادن سنگ آهن ایران مرکزی )

نویسندگان: مجید اکبری , غلامرضا لشکری پور , علیرضا یاراحمدی بافقی , محمد غفوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خصوصیات توده‎سنگ یکی از فاکتورهای مهم و مؤثر بر نتایج حاصل از آتشباری می‎باشد. در این پژوهش با توجه به اهمیت خردایش بهینه در معدن‎کاری سعی بر این است تا اثر این خصوصیات بر توزیع اندازه سنگ‌های خرد شده در معادن مورد مطالعه شامل معادن سنگ آهن چغارت، چادرملو و سه چاهون مورد بررسی قرار گیرد. جهت رسیدن به این هدف خصوصیات توده‎سنگ در طول حدود 1961 متر خط پیمایش و 1771 متر پروفیل لرزه‎ای در غالب 51 بلوک انفجاری مورد ارزیابی قرار گرفت. از طرفی جهت اندازه‎گیری خردایش حاصل از آتشباری از روش پردازش تصاویر رقومی استفاده شد. بدین منظور با پردازش 1500 تصویر گرفته شده از سطح کپه‎های انفجاری، توزیع اندازه سنگ‌های خرد شده بدست آمد. بررسی تغییرات خردایش با توجه به تغییرات خصوصیات توده‎سنگ نشان داد که با افزایش فاصله‎داری ناپیوستگی‎ها، تداوم ناپیوستگی‎ها، بازشدگی ناپیوستگی‎ها، افزایش سرعت موج طولی در سنگ بکر، افزایش زبری و مواجی بودن سطح ناپیوستگی‎ها، افزایش مقاومت تراکمی تک محوری سنگ بکر و افزایش عمود بودن ناپیوستگی‎ها بر سطح آزاد بلوک انفجاری اندازه مصالح حاصل از آتشباری نیز افزایش می‎یابد. نتایج این پژوهش بیانگر تأثیر خصوصیات توده‎سنگ به اندازه مصالح حاصل از آتشباری می‎باشد.

کلمات کلیدی

, توده‎سنگ, خردایش بهینه, آتشباری, ناپیوستگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053590,
author = {اکبری, مجید and لشکری پور, غلامرضا and علیرضا یاراحمدی بافقی and غفوری, محمد},
title = {اثر خصوصیات توده‎سنگ بر خردایش ناشی از آتشباری معادن سنگ آهن ایران مرکزی},
journal = {زمین شناسی مهندسی-انجمن زمین شناسی},
year = {2015},
volume = {7},
number = {3},
month = {January},
issn = {2228-5245},
pages = {43--56},
numpages = {13},
keywords = {توده‎سنگ، خردایش بهینه، آتشباری، ناپیوستگی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر خصوصیات توده‎سنگ بر خردایش ناشی از آتشباری معادن سنگ آهن ایران مرکزی
%A اکبری, مجید
%A لشکری پور, غلامرضا
%A علیرضا یاراحمدی بافقی
%A غفوری, محمد
%J زمین شناسی مهندسی-انجمن زمین شناسی
%@ 2228-5245
%D 2015

[Download]