نخستین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران , 2015-05-13

عنوان : ( بررسی روشهای ارزیابی آسیب پذیری آبخوان نسبت به نیترات )

نویسندگان: علی اصغر بهشتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منابع آب زیرزمینی نقش مهمی در تامین منابع آب مورد نیاز ایران دارد. ....

کلمات کلیدی

, آسیب پذیری , نیترات , دراستیک .
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1053697,
author = {بهشتی, علی اصغر},
title = {بررسی روشهای ارزیابی آسیب پذیری آبخوان نسبت به نیترات},
booktitle = {نخستین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {آسیب پذیری ، نیترات ،دراستیک .},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی روشهای ارزیابی آسیب پذیری آبخوان نسبت به نیترات
%A بهشتی, علی اصغر
%J نخستین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
%D 2015

[Download]