کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری , 2015-02-25

عنوان : ( بررسی نقش سنگ شناسی در بروز زمین لغزش های محدوده سد بیدواز اسفراین )

نویسندگان: زکیه صفرپور , جلیل فرزادمهر , علی گل کاریان , مهدی بشیری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

لغزش یکی از عمده حرکات توده ای است که هر ساله موجب خسارات جانی و مالی فراوان در مناطق پرباران کوهستانی می شود. از این رو شناسایی مناطق مستعد خطر برای برنامه ریزی و مدیریت جامع سرزمین امری ضروری می باشد. لذا در این پژوهش نقش سنگ شناسی در لغزه خیزی حوزه آبخیز محدوده سد بیدواز با استفاده از دو روش نسبت فراوانی و ارزش اطلاعات و تکنیک GIS بررسی شد. نتایج حاصل نشان داد که سازند لار (JL) با لیتولوژی آهک و آهک دولومیتی و آهک مارنی از حیث تعداد و سطح منطقه بالاترین میزان را دارا می باشد و واحدهای سنگی رسوبات بستر رودخانه (Qal) و رسوبات آبرفتی قدیمی (Qt1) کمترین مقدار را دارا می باشند. همچنین ارزیابی هر یک از واحدهای سنگ شناسی به وسیله دو روش ارزش اطلاعات و نسبت فراوانی نشان داد که سازند شوریجه (Ksh) و سازند لار (JL) حساسترین سازندها در مقابل رخداد لغزش بوده اند.

کلمات کلیدی

, زمین لغزش, ارزش اطلاعات, نسبت فراوانی, سد بیدواز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1053845,
author = {زکیه صفرپور and جلیل فرزادمهر and گل کاریان, علی and مهدی بشیری},
title = {بررسی نقش سنگ شناسی در بروز زمین لغزش های محدوده سد بیدواز اسفراین},
booktitle = {کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری},
year = {2015},
location = {ايران},
keywords = {زمین لغزش، ارزش اطلاعات، نسبت فراوانی، سد بیدواز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی نقش سنگ شناسی در بروز زمین لغزش های محدوده سد بیدواز اسفراین
%A زکیه صفرپور
%A جلیل فرزادمهر
%A گل کاریان, علی
%A مهدی بشیری
%J کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
%D 2015

[Download]