اولین کنفرانس بین المللی آموزش , یادگیری , اشتغال و توسعه پایدار , 2015-09-01

عنوان : ( برنامه آشنا سازی کارکنان جدید ,مسئله ای مغفول در سازمان ها )

نویسندگان: زهره سیاح , مرتضی کرمی , محسن نوغانی دخت بهمنی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اهمیت زمان فرد به سازمان و روزهای نخستین کار , در جهت گیری درست فرد تازه وارد و ایجاد نگرشی مثبت به شغل و سازمان و به تبع آن , طراحی و اجرای برنامه هایی برای آشنا سازی و یافتن جایگاه صحیح تخصصی و اجتماعی فرد در سازمان , هم نقش موثری در شناسایی و ارضای نیازهای کارکنان دارد و هم نیل به اهداف سازمان را آسانتر می کند . این مقاله به بررسی اهمیت اجرای برنامه های آشنا سازی کارکنان ورودی جدید بعد از استخدام وبکار گیری آنها در سازمان ها پرداخته و قصد دارد تا اهمیت این برنامه ها را درسازمانها مورد بحث قرار دهد.روش شناسی تحقیق مروری است و به بسط مطالعات در این زمینه می پردازد.مطالعات و نتایج این تحقیق نشان می دهد که برنامه های آشنا سازی به کارکنان کمک می کند تا تصویر روشنی در باره سازمان ,سیاست ها , انتظارات سازمانی و از همه مهمتر رفتار و شرایط کاری در سازمان بدست آورند.

کلمات کلیدی

, برنامه آشنا سازی , کارکنان جدید , سازمان ها
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1053856,
author = {سیاح, زهره and کرمی, مرتضی and نوغانی دخت بهمنی, محسن},
title = {برنامه آشنا سازی کارکنان جدید ,مسئله ای مغفول در سازمان ها},
booktitle = {اولین کنفرانس بین المللی آموزش , یادگیری , اشتغال و توسعه پایدار},
year = {2015},
location = {ايران},
keywords = {برنامه آشنا سازی ;کارکنان جدید ;سازمان ها},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T برنامه آشنا سازی کارکنان جدید ,مسئله ای مغفول در سازمان ها
%A سیاح, زهره
%A کرمی, مرتضی
%A نوغانی دخت بهمنی, محسن
%J اولین کنفرانس بین المللی آموزش , یادگیری , اشتغال و توسعه پایدار
%D 2015

[Download]