نهمین کنفرانس داده کاوی ایران , 2015-12-20

عنوان : ( ارائه یک رویکرد مبتنی بر هدف برای طبقه بندی کاربردهای داده کاوی در صنعت مخابرات )

نویسندگان: بهشید بهکمال , تکتم دهقانی , سیدمحمد رضوی , محسن کاهانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شرکت های مخابراتی روزانه حجم وسیعی داده تولید و ذخیره می کنند که تحلیل چنین حجم وسیعی از داده ها نیازمند بکارگیری تکنیک های داده کاوی است. یکی از چالش های داده کاوی در شرکتهای مخابرات، انتخاب حوزه و کاربرد مناسب برای دادهکاوی است. در این مقاله، با مطالعه تجارب شرکتهای موفق دنیا در صنعت مخابرات و همچنین بررسی تجارب داخل کشور، یک طبقه بندی مبتنی بر هدف برای کاربردهای داده کاوی در شرکتهای مخابراتی پیشنهاد میشود.

کلمات کلیدی

, کاربردهای داده کاوی, صنعت مخابرات, تحلیل رفتار مشتری, طبقه بندی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1053970,
author = {بهکمال, بهشید and دهقانی, تکتم and رضوی, سیدمحمد and کاهانی, محسن},
title = {ارائه یک رویکرد مبتنی بر هدف برای طبقه بندی کاربردهای داده کاوی در صنعت مخابرات},
booktitle = {نهمین کنفرانس داده کاوی ایران},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کاربردهای داده کاوی، صنعت مخابرات، تحلیل رفتار مشتری، طبقه بندی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارائه یک رویکرد مبتنی بر هدف برای طبقه بندی کاربردهای داده کاوی در صنعت مخابرات
%A بهکمال, بهشید
%A دهقانی, تکتم
%A رضوی, سیدمحمد
%A کاهانی, محسن
%J نهمین کنفرانس داده کاوی ایران
%D 2015

[Download]