اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست , 2013-10-09

عنوان : ( تحلیلی بر کاهش مخاطرات محیط زیست شهری باتاکید بر طراحی مسیرهای پیاده )

نویسندگان: براتعلی خاکپور , محمد هادی جاوید , سید علی حسین پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به دنبال آلودگی هوا، که متاثر از مصرف بالای سوختهای فسیلی در جهان کنونی می باشد سیاست کاهش استفاده از وسایط نقلیه شخصی می تواند راهگشا باشد و این امر با طراحی و تقویت فضاهای پیاده محور امکان پدیز میباشد. با بررسی تاریخ شهرسازی ایران می توان دریافت که شهرها در گذشته از قابلیت پیاده مداری بالایی برخوردار بوده و پیاده روی به عنوان اصلی ترین الگوی جابجایی مردم در داخل کانون های زیستی به دلیل کم هزینه بودن یا در دسترس بودن آسان برای کلیه اقشار جامعه به شمار می رفت این امر پس از انقلاب صنعتی و سلطه اتومبیل ها بر شهر بسیار کمرنگ گردید، تا بدان جا که فقدان این فضاهای پیاده محور شهرها را دچار مشکلنموده و برنامه ریزان و طراحان شهری ناگریز به ارائه راهکارهایی در جهت احیا این فضاها برآمدند. هدف از این تحقیق ارائه راهکارهای استفاده از فضاهای پیاده محور در راستای کاهش آلایند هها در بحث مدیریتشهرهاست. روش تحقیق این مقاله مبتنی بر روش تحلیلی توصیفی بوده و اطلاعات مورد نیاز آن با استفاده از روش کتابخان های جمع آوری شده است. نتایج بدست آمده در این مقاله نشان می دهد که مدیریت شهری با رویکرد به احداث گذرهای ویژه عابر پیاده در صورت انجام مکان یابی صحیح و ایجاد تسهیلات لازم برای عابرینپیاده می تواند به عنوان راه حلی جهت تشویق پیاده روی، کاهش مصرف سوخت ، حذف آلایند هها، بالا بردن ایمنی، رفاه اجتماعی و افزایش رونق اقتصادی کاربرد داشته باشند.

کلمات کلیدی

, کاهش آلایند هها, پیاده راه, فضای شهری, مدیریت شهری, زیست محیط شهری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054035,
author = {خاکپور, براتعلی and جاوید, محمد هادی and حسین پور, سید علی},
title = {تحلیلی بر کاهش مخاطرات محیط زیست شهری باتاکید بر طراحی مسیرهای پیاده},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {کاهش آلایند هها، پیاده راه، فضای شهری، مدیریت شهری، زیست محیط شهری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیلی بر کاهش مخاطرات محیط زیست شهری باتاکید بر طراحی مسیرهای پیاده
%A خاکپور, براتعلی
%A جاوید, محمد هادی
%A حسین پور, سید علی
%J اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست
%D 2013

[Download]