بیست و سومین کنگره علوم وصنایع غذایی ایران , 2015-11-11

عنوان : ( اندازه گیری همزمان گونه ها به وسیله آنالیز کمومتریکس داده های اسپکتروفتومتری بر روی تقلبات زعفران )

نویسندگان: مژگان دانش مهر , طاهره حیدری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054101,
author = {دانش مهر, مژگان and حیدری, طاهره},
title = {اندازه گیری همزمان گونه ها به وسیله آنالیز کمومتریکس داده های اسپکتروفتومتری بر روی تقلبات زعفران},
booktitle = {بیست و سومین کنگره علوم وصنایع غذایی ایران},
year = {2015},
location = {قوچان, ايران},
keywords = {اندازه گیری همزمان کمومتریکس اسپکتروفتومتری تقلبات زعفران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اندازه گیری همزمان گونه ها به وسیله آنالیز کمومتریکس داده های اسپکتروفتومتری بر روی تقلبات زعفران
%A دانش مهر, مژگان
%A حیدری, طاهره
%J بیست و سومین کنگره علوم وصنایع غذایی ایران
%D 2015

[Download]