تعالی حقوق, دوره (5), شماره (4), سال (2014-3) , صفحات (103-124)

عنوان : ( دورکهایم و کارکرد گرایی در شناخت کیفر )

نویسندگان: عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی , ساداتی سید محمد جواد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مجازات از نگاه دورکهایم نه ابزاری سیاسی بلکه انعکاسی از فرهنگ و وجدان اخلاقی جامعه است و کارکرد آن انسجام اخلاقی است

کلمات کلیدی

, مجازات , نسبیت گرایی اخلاقی , کارکردگرایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1054273,
author = {جوان جعفری بجنوردی, عبدالرضا and ساداتی سید محمد جواد},
title = {دورکهایم و کارکرد گرایی در شناخت کیفر},
journal = {تعالی حقوق},
year = {2014},
volume = {5},
number = {4},
month = {March},
issn = {0030-2849},
pages = {103--124},
numpages = {21},
keywords = {مجازات ، نسبیت گرایی اخلاقی ، کارکردگرایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T دورکهایم و کارکرد گرایی در شناخت کیفر
%A جوان جعفری بجنوردی, عبدالرضا
%A ساداتی سید محمد جواد
%J تعالی حقوق
%@ 0030-2849
%D 2014

[Download]