دومین همایش زبان و ادبیات و مطالعه ترجمه , 2015-10-06

Title : ( From Text to Context : An Objective Analysis of the Language of J>D Salinger )

Authors: Mahmood Reza Ghorban Sabbagh , Hesamoddin Shahriari , Morteza Yazdanjoo ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

the catcher in the Rye resonates with critical socio sultural themes.

Keywords

, the cathcher in the Rye , Wmatrix, Corpus of Contemopraray
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054379,
author = {Ghorban Sabbagh, Mahmood Reza and Shahriari, Hesamoddin and Yazdanjoo, Morteza},
title = {From Text to Context : An Objective Analysis of the Language of J>D Salinger},
booktitle = {دومین همایش زبان و ادبیات و مطالعه ترجمه},
year = {2015},
location = {مشهد, IRAN},
keywords = {the cathcher in the Rye ; Wmatrix; Corpus of Contemopraray},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T From Text to Context : An Objective Analysis of the Language of J>D Salinger
%A Ghorban Sabbagh, Mahmood Reza
%A Shahriari, Hesamoddin
%A Yazdanjoo, Morteza
%J دومین همایش زبان و ادبیات و مطالعه ترجمه
%D 2015

[Download]