اولین کنفرانس بین المللی آموزش، یادگیری، اشتغال و توسعه پایدار , 2015-09-01

عنوان : ( مربی گری روشی موثر در آموزش کارکنان )

نویسندگان: طیبه سعیدی کلوخی , مجتبی بذرافشان مقدم , محمود سعیدی رضوانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رشد و ارتقای یادگیری نیروی انسانی،یکی از مهم ترین مسائل کشورهای در حال توسعه می باشد. از آن جایی که آموزش نقش عمده ای در ارتقای یادگیری دارد، امروزه سازمان ها به منظور توسعه افراد، هزینه زیادی را صرف می کنند. مربی گری، یکی از جدید ترین روش های توسعه نیروی انسانی است که موجب رشد و توسعه کارکنان می شود. این مقاله به بررسی اهمیت مربی گری در ارتقای عمیکرد و یادگیری افراد می پردازد و قصد دارد تا اثرات و مزایای آن را در افراد و سازمان ها مورد بحث قرار دهد. ...

کلمات کلیدی

, مربی گری, توسعه نیروی انسانی, ارتقاء یادگیری,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054481,
author = {سعیدی کلوخی, طیبه and بذرافشان مقدم, مجتبی and سعیدی رضوانی, محمود},
title = {مربی گری روشی موثر در آموزش کارکنان},
booktitle = {اولین کنفرانس بین المللی آموزش، یادگیری، اشتغال و توسعه پایدار},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مربی گری، توسعه نیروی انسانی، ارتقاء یادگیری،},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مربی گری روشی موثر در آموزش کارکنان
%A سعیدی کلوخی, طیبه
%A بذرافشان مقدم, مجتبی
%A سعیدی رضوانی, محمود
%J اولین کنفرانس بین المللی آموزش، یادگیری، اشتغال و توسعه پایدار
%D 2015

[Download]