دومین همایش بین المللی مدیریت و فرهنگ توسعه , 2015-05-31

عنوان : ( بررسی نقش توسعه اعضای هیات علمی در مسیر رسیدن به توسعه پایدار )

نویسندگان: آرزو احمدآبادی , مجتبی بذرافشان مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آموزش عالی یکی از مهم ترین ابعاد توسعه است و یکی از ابزارهای اصلی تحقق اهداف توسعه به ویژه توسعه پایدار محسوب می گردد. ....

کلمات کلیدی

, توسعه نیرو ی انسانی, توسعه اعضای هیات علمی, توسعه پایدار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054494,
author = {احمدآبادی, آرزو and بذرافشان مقدم, مجتبی},
title = {بررسی نقش توسعه اعضای هیات علمی در مسیر رسیدن به توسعه پایدار},
booktitle = {دومین همایش بین المللی مدیریت و فرهنگ توسعه},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {توسعه نیرو ی انسانی، توسعه اعضای هیات علمی، توسعه پایدار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی نقش توسعه اعضای هیات علمی در مسیر رسیدن به توسعه پایدار
%A احمدآبادی, آرزو
%A بذرافشان مقدم, مجتبی
%J دومین همایش بین المللی مدیریت و فرهنگ توسعه
%D 2015

[Download]