اولین همایش جانورشناسی کاربردی , 2015-01-28

عنوان : ( استفاده از مدل حیوانی گوسفند در بررسی اثر تغذیه بر مقاومت انسولینی و بیان ژن GLUT4 در ماهیچه )

نویسندگان: عطیه بهلولی قائن , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , محمدرضا نصیری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقاومت انسولینی، گوسفند، نشاسته مقاوم، امگا 3

کلمات کلیدی

, مقاومت انسولینی, گوسفند, نشاسته مقاوم, امگا 3
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054635,
author = {بهلولی قائن, عطیه and ناصریان, عباسعلی and ولی زاده, رضا and نصیری, محمدرضا},
title = {استفاده از مدل حیوانی گوسفند در بررسی اثر تغذیه بر مقاومت انسولینی و بیان ژن GLUT4 در ماهیچه},
booktitle = {اولین همایش جانورشناسی کاربردی},
year = {2015},
location = {ايران},
keywords = {مقاومت انسولینی، گوسفند، نشاسته مقاوم، امگا 3},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T استفاده از مدل حیوانی گوسفند در بررسی اثر تغذیه بر مقاومت انسولینی و بیان ژن GLUT4 در ماهیچه
%A بهلولی قائن, عطیه
%A ناصریان, عباسعلی
%A ولی زاده, رضا
%A نصیری, محمدرضا
%J اولین همایش جانورشناسی کاربردی
%D 2015

[Download]