اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار , 2015-02-26

عنوان : ( بررسی استراتژی های موثر در فرآیند احیاء بافت های فرسوده شهری با تاکید بر مشارکت مردمی نمونه مورد مطالعه :قلعه آبکوه مشهد )

نویسندگان: براتعلی خاکپور , ستاره مهرورز ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه در بسیاری از شهرهای کشور به دلیل افزایش جمعیت ، مهاجرت های بی رویه و توسعه افقی شهر ،عدم خدمت رسانی به هسته های قدیمی شهر و تمرکز فعالیت های اقتصادی و اجتماعی باعث شده است بافت قدیمی از نظرامنیتی،اجتماعی و اقتصادی با مشکلاتی جدی روبرو شود و به مرور زمان دچار فرسودگی گردد که این فرآیند به تدریج شهر را از درون ناکارآمد می سازد .محله آبکوه شهر مشهد نیز از جمله محدوده هایی است که از مشکلات بافت فرسوده رنج می برد. جلب مشارکت مردمی در اقدامات مربوط به احیای بافتهای فرسوده از جمله مهمترین موضوعاتی است که از سویمسئولین و مدیران شهری بایستی مورد توجه قرار گیرد. با توجه به گستردگی و پیچیدگی مسائل ، بهترین گزینه برای بهبود محیط شهری بهره گیری از مشارکت مردمی است. محله آبکوه یکی از هسته های اولیه شهر مشهد می باشد و دارای قدمتی تاریخی است.در این پژوهش سعی شده است به مهمترین مشکلات اجتماعی ،اقتصادی ،کالبدی و .. بافت فرسوده آبکوه و همچنین به میزان مشارکت ساکنینپرداخته شود .روش تحقیق در این پژوهش تحلیلی – توصیفی می باشد و با استفاده از مدل SWOT سعی شده به تحلیل کلی محدوده مورد مطالعه دست بیابیم. همچنین نتایج این پژوهش نشان می دهد که در بافت موجودناهنجاری های اجتماعی ،عدم توانایی در نوسازی ،مشکلات اقتصادی ،پائین بودن درآمد ساکنین موجب گردیده که روزبه روز بر مشکلات این بافت افزوده گردد و محدوده این بافت به مکانی مشکل دار و مشکل آفرین مبدل گردد ، نهایتا در تحلیل مدل SWOT به استراتژی تهاجمی SO دست یافتیم ، لذا برنامه ریزی دقیق و همه جانبه باتکیه بر مشارکت مردم بومی جهت مداخله صحیح در بافت بسیار ضروری می باشد

کلمات کلیدی

, شهر مشهد , بافت فرسوده محله آبکوه, مشارکت مردمی , نوسازی .
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054720,
author = {خاکپور, براتعلی and مهرورز, ستاره},
title = {بررسی استراتژی های موثر در فرآیند احیاء بافت های فرسوده شهری با تاکید بر مشارکت مردمی نمونه مورد مطالعه :قلعه آبکوه مشهد},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {شهر مشهد ، بافت فرسوده محله آبکوه،مشارکت مردمی ،نوسازی .},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی استراتژی های موثر در فرآیند احیاء بافت های فرسوده شهری با تاکید بر مشارکت مردمی نمونه مورد مطالعه :قلعه آبکوه مشهد
%A خاکپور, براتعلی
%A مهرورز, ستاره
%J اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
%D 2015

[Download]