سی امین کنفرانس بین المللی برق , 2015-11-23

عنوان : ( انتخاب ظرفیت و مکان بهینه پست‌های توزیع به منظور افزایش بهره‌وری شبکه با استفاده از روش جابجایی ترانسفورماتورها )

نویسندگان: رضا میرجلیلی , حبیب رجبی مشهدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

— با توجه به تنوع بالای ترانسفورماتورهای توزیع ازنظر ظرفیت و گستردگی شبکه توزیع انتخاب اندازه و محل نصب مناسب برای این تجهیزات همواره یکی از مسائل دشوار و پیچیده در طراحی شبکه‌های توزیع برق می‌باشد. از طرفی رشد بالای بار در این شبکه‌ها باعث می‌شود ترانس‌های انتخاب‌شده پربار شود؛ بنابراین برای کم کردن بار ترانسفورماتور بهره‌بردار مجبور به نصب ترانسی دیگر در نزدیکی ترانس موردنظر بوده که این کار می‌تواند باعث افزایش هزینه‌های بهره‌برداری گردد. در این مقاله با بهره‌گیری از اطلاعات مکانی دقیق مشترکین و شبکه توزیع و نیز مصرف هرکدام از مشترکین و استفاده از الگوریتم ژنتیک روشی برای انتخاب ظرفیت مناسب و مکان این تجهیزات و همچنین برای جابجایی مناسب ترانسفورماتورهای استفاده‌شده در شبکه به منظور افزایش بهره‌وری و کاهش تلفات ارائه ‌شده است. این روش برای یک منطقه نمونه در شهر مشهد پیاده‌سازی شده است و نتایج تحلیل شده است.

کلمات کلیدی

ترانسفورماتور توزیع؛ ظرفیت بهینه؛ افزایش بهره‌وری؛ کاهش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054745,
author = {میرجلیلی, رضا and رجبی مشهدی, حبیب},
title = {انتخاب ظرفیت و مکان بهینه پست‌های توزیع به منظور افزایش بهره‌وری شبکه با استفاده از روش جابجایی ترانسفورماتورها},
booktitle = {سی امین کنفرانس بین المللی برق},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ترانسفورماتور توزیع؛ ظرفیت بهینه؛ افزایش بهره‌وری؛ کاهش تلفات},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T انتخاب ظرفیت و مکان بهینه پست‌های توزیع به منظور افزایش بهره‌وری شبکه با استفاده از روش جابجایی ترانسفورماتورها
%A میرجلیلی, رضا
%A رجبی مشهدی, حبیب
%J سی امین کنفرانس بین المللی برق
%D 2015

[Download]