سومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار , 2014-01-14

عنوان : ( بررسی تعداد روزهای همراه با گرد و غبار در شهداد )

نویسندگان: مهران همدمجو , علیرضا راشکی , رضا جعفری , شهباز مهرابی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

معضلات زیست محیطی همواره به دلیل تأثیر سوء مورد توجه بشر بوده است. اثرات سوء طوفان­های گرد و غبار به دو گروه انسانی و محیطی تقسیم می­شوند. منطقه جنوب شرق ایران نیز به عنوان یکی از مناطق همراه با بیشترین تعداد روزهای طوفانی مطرح است که بررسی ابعاد این بلای طبیعی در این ناحیه امری ضروری است. پژوهش حاضر نیز تغییرات سالانه، فصلی و ماهانه تعداد روزهای گرد و غباری را برای ایستگاه­ شهداد بررسی می کند. به علت یکسان بودن باد غالب در منطقه این نتایج با نتایج ایستگاه های کرمان، بم و نهبندان مقایسه می شود. به منظور انجام این پژوهش، ابتدا آمار حداقل دید روزانه دوره زمانی (2010-2004) و سرعت و جهت باد به منظور ترسیم گلباد اخذ و سپس تغییرات سالانه و فصلی و ماهانه 4 ایستگاه شهداد، کرمان، بم و نهبندان بررسی شد. نتایج نشان داد که ایستگاه نهبندان با 61 روز بیش­ترین تعداد روزهای طوفانی و ایستگاه شهداد با 20 روز کم­ترین میزان را به خود اختصاص می­دهند. همچنین فصل زمستان با 65/47 % و فصل تابستان با 06/10 % به ترتیب بیش­ترین و کم­ترین روزهای طوفانی را شامل می­شوند. ژانویه بیشترین و سپتامبر کمترین روزهای طوفانی را دارند. درهمچنین وضعیت روزهای گرد و غباری ایستگاه شهداد مطلوب­تر از سایر ایستگاه­ها است.

کلمات کلیدی

تغییرات فصلی و ماهانه؛ شهداد؛ طوفان گرد و غبار.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054746,
author = {مهران همدمجو and راشکی, علیرضا and رضا جعفری and شهباز مهرابی},
title = {بررسی تعداد روزهای همراه با گرد و غبار در شهداد},
booktitle = {سومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار},
year = {2014},
location = {یزد, ايران},
keywords = {تغییرات فصلی و ماهانه؛ شهداد؛ طوفان گرد و غبار.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تعداد روزهای همراه با گرد و غبار در شهداد
%A مهران همدمجو
%A راشکی, علیرضا
%A رضا جعفری
%A شهباز مهرابی
%J سومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار
%D 2014

[Download]