دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی , 2016-02-25

عنوان : ( مدلسازی و بهینه سازی نفوذ جوش در جوشکاری قوس فلزی با گاز محافظ فعال و اتصال نوع T شکل )

نویسندگان: ابوالقاسم جمالی , مسلم نجفی بیرگانی , فرهاد کلاهان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از روش های پرکاربرد در صنایع جهت اتصالات دائم، جوشکاری قوس الکتریکی با گاز محافظ فعال است. در این روش دستیابی به اتصالی با کمترین عیب ابعادی از اهمیت بالایی برخوردار است. با توجه به این که انتخاب مناسب پارامترهای ورودی فرآیند تاثیر زیادی در کیفیت نهایی اتصال دارند، بنابراین انتخاب سطوح بهینه پارامترها از اهمیت فوق العاده ای در اتصال جوشکاری شده برخوردار است. در این پژوهش ابتدا از روش های رگرسیونی برای مدل سازی فرآیند استفاده شده است، سپس با استفاده از روش تاگوچی برای یافتن سطوح بهینه چهار پارامتر ورودی (ولتاژ، سرعت جوشکاری، نرخ تغذیه سیم و گپ جوشکاری) استفاده گردید. متغیرهای خروجی نیز شامل سطح نفوذ و گلویی موثر می باشند. با استفاده از تحلیل سیگنال به نویز مقادیر بهینه برای دستیابی به حداکثر سطح نفوذ و گلویی موثر به صورت همزمان مورد بررسی قرار گرفته اند. علاوه بر این با استفاده از تحلیل واریانس، میزان تاثیر هر یک از پارامترها بر روی کیفیت نهایی اتصال مورد بررسی قرار گرفته است و در نهایت از مقایسه نتایج بهینه سازی روش تاگوچی با آزمایشات تجربی صحت سنجی، دقت مدل ارزیابی شده است.

کلمات کلیدی

, جوشکاری قوس الکتریکی, بهینه سازی, مدل سازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1055297,
author = {جمالی, ابوالقاسم and نجفی بیرگانی, مسلم and کلاهان, فرهاد},
title = {مدلسازی و بهینه سازی نفوذ جوش در جوشکاری قوس فلزی با گاز محافظ فعال و اتصال نوع T شکل},
booktitle = {دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {جوشکاری قوس الکتریکی، بهینه سازی، مدل سازی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدلسازی و بهینه سازی نفوذ جوش در جوشکاری قوس فلزی با گاز محافظ فعال و اتصال نوع T شکل
%A جمالی, ابوالقاسم
%A نجفی بیرگانی, مسلم
%A کلاهان, فرهاد
%J دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
%D 2016

[Download]