نهمین کنگره علوم باغبانی ایران , 2016-01-25

عنوان : ( ارزیابی تاثیر تنظیم کننده های رشد بر پرآوری درختچه بومی Lycium depressum )

نویسندگان: لیلا سمیعی , هما میرشاهی , محبوبه داودی پهنه کلائی , علی تهرانی فر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گیاه Lycium depressum با نام فارسی کام تیغ متعلق به خانواده سولاناسه ، درختچه ای خاردار با ارتفاع یک تا 5/2 متر می باشد که در ایران، ترکیه، آسیای میانه، افغانستان و پاکستان پراکنش دارد و به دلیل سرسبزی و شادابی شاخه ها در فضای سبز و از جهات زینتی ارزشمند است. با توجه به اینکه یکی از اولین قدم ها در اهلی سازی گیاهان قابلیت تکثیر گیاه و دسترسی به تعداد زیادی از گیاه مذکور می باشد. لذا در این تحقیق ریزازدیادی گیاه لیسیوم و نیز تاثیر تنظیم کننده های رشد مختلف بر میزان پرآوری گیاه مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان داد که بیشترین میانگین تعداد شاخه و تعداد برگ در غلظت 5/0 میلی گرم در لیتر BAP و بیشترین میانگین طول شاخه در غلظت 02/0 میلی گرم در لیتر TDZ مشاهده شد. با توجه به نتایج BAP نسبت به TDZ در پرآوری این گیاه تأثیر بیشتری داشته است

کلمات کلیدی

, Lycium depressum , پرآوری, تنظیم کننده های رشد, ریزازدیادی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1055713,
author = {سمیعی, لیلا and میرشاهی, هما and داودی پهنه کلائی, محبوبه and تهرانی فر, علی},
title = {ارزیابی تاثیر تنظیم کننده های رشد بر پرآوری درختچه بومی Lycium depressum},
booktitle = {نهمین کنگره علوم باغبانی ایران},
year = {2016},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {Lycium depressum ، پرآوری، تنظیم کننده های رشد، ریزازدیادی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی تاثیر تنظیم کننده های رشد بر پرآوری درختچه بومی Lycium depressum
%A سمیعی, لیلا
%A میرشاهی, هما
%A داودی پهنه کلائی, محبوبه
%A تهرانی فر, علی
%J نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
%D 2016

[Download]