دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش , 2016-02-23

عنوان : ( کاربرد قوانین وابستگی در داده کاوی پایگاه داده های نظام مدیریت مشارکتی دانشگاه های بزرگ ایران )

نویسندگان: علی عظیمی , علی شیرازی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش با هدف کشف قوانین وابستگی بین مشخصات دموگرافیک افراد مشارکت¬کننده در سامانه نظام پیشنهادات برنامه مدیریت مشارکتی یک دانشگاه دولتی بزرگ در ایران با خصوصیات پیشنهادهای ارائه¬شده آنها انجام شد. ساختار این پژوهش کمی، از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ اجرا توصیفی پیمایشی، و براساس نوع ابزار پژوهش داده¬کاوی است. برای گردآوری داده¬ها از پایگاه داده¬های 7920 پیشنهاد واصله در سامانه نظام پیشنهادات سازمان مورد پژوهش در بازه زمانی 4 سال اخیر (1390 تا 1393) استفاده شده است. برای انجام داده¬کاوی از الگوریتم اپریوری به¬عنوان تکنیک استخراج قوانین وابستگی استفاده شد. براساس یافته¬ها، مجموعاً 24 قانون وابستگی با ضریب اطمینان بالاتر از 90% اکتشاف شد و از طریق تحلیل قوانین حاصله، برای افزایش کارایی ابزارهای مدیریت مشارکتی و پشتیبانی تصمیم¬گیری¬های مدیریت دانش در این حوزه از مدیریت منابع انسانی، راهکارهایی ارائه گردید.

کلمات کلیدی

, مدیریت مشارکتی, نظام پیشنهادات, داده¬کاوی, قوانین وابستگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1055982,
author = {عظیمی, علی and شیرازی, علی},
title = {کاربرد قوانین وابستگی در داده کاوی پایگاه داده های نظام مدیریت مشارکتی دانشگاه های بزرگ ایران},
booktitle = {دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مدیریت مشارکتی، نظام پیشنهادات، داده¬کاوی، قوانین وابستگی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاربرد قوانین وابستگی در داده کاوی پایگاه داده های نظام مدیریت مشارکتی دانشگاه های بزرگ ایران
%A عظیمی, علی
%A شیرازی, علی
%J دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
%D 2016

[Download]