مهندسی مکانیک مدرس, دوره (16), شماره (4), سال (2016-7) , صفحات (324-332)

عنوان : ( تحلیل تجربی رفتار رچتینگ و نرم شوندگی پوسته‌های جدار نازک فولادی ضدزنگ SS304L تحت بارگذاری خمش خالص تناوبی )

نویسندگان: محمود شریعتی , کمال کلاسنگیانی , بهزاد جهانگیری , امین صابر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق به بررسی تجربی رفتار رچتینگ و نرم شوندگی پوسته های جدار نازک فولادی ضدزنگ SS304L تحت بارگذاری خمشی خالص به‌صورت تناوبی پرداخته‌شده است. تست های تجربی توسط دستگاه سرو هیدرولیک اینسترون 8802 انجام‌شده است و بارگذاری¬ به‌صورت نیرو-کنترل و جابجایی-کنترل اعمال گردید و تأثیر نیروی میانگین، دامنه نیرو، وجود گشودگی و موقعیت آن بررسی شد. در بارگذاری جابجایی-کنترل، رفتار نرم شوندگی در پوسته ها مشاهده می شود و تحت بارگذاری نیرو-کنترل با نیروی میانگین غیر صفر انباشتگی کرنش پلاستیک یا پدیده ی رچتینگ اتفاق می افتد. بر اساس نتایج تجربی، رابطه ی خطی بین انرژی پلاستیک و نرخ تغییر شکل پلاستیک مشاهده شد که بیانگر صلبیت فیکسچرهای مورداستفاده در آزمایش¬¬های تجربی است. مشاهده شد که افزایش دامنه¬¬ی نیرو باعث افزایش نیروی ماکزیمم و درنتیجه افزایش تغییر شکل پلاستیک می¬شود. همچنین در بررسی وجود گشودگی، پوسته استوانه¬ای دارای گشودگی در میانه، دارای جابجایی رچتینگ بیشتری در مقایسه با پوسته استوانه¬ای بدون گشودگی است و باعث رشد ترک از این نواحی می¬شود. در بارگذاری جابجایی-کنترل، پاسخ پوسته استوانه¬ای تحت بارگذاری خمش خالص تناوبی به چهار ناحیه رشد اولیه، گذر، پایدار و رشد ترک تقسیم می¬شود.

کلمات کلیدی

, پوسته جدار نازک, بارگذاری خمش خالص تناوبی, رچتینگ, نرم شوندگی, گشودگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056077,
author = {شریعتی, محمود and کلاسنگیانی, کمال and بهزاد جهانگیری and صابر, امین},
title = {تحلیل تجربی رفتار رچتینگ و نرم شوندگی پوسته‌های جدار نازک فولادی ضدزنگ SS304L تحت بارگذاری خمش خالص تناوبی},
journal = {مهندسی مکانیک مدرس},
year = {2016},
volume = {16},
number = {4},
month = {July},
issn = {1027-5940},
pages = {324--332},
numpages = {8},
keywords = {پوسته جدار نازک، بارگذاری خمش خالص تناوبی، رچتینگ، نرم شوندگی، گشودگی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل تجربی رفتار رچتینگ و نرم شوندگی پوسته‌های جدار نازک فولادی ضدزنگ SS304L تحت بارگذاری خمش خالص تناوبی
%A شریعتی, محمود
%A کلاسنگیانی, کمال
%A بهزاد جهانگیری
%A صابر, امین
%J مهندسی مکانیک مدرس
%@ 1027-5940
%D 2016

[Download]