سومین همایش بین المللی ایمونولوژی، آسم و آلرژی , 2016-05-03

Title : ( توکسوکاریازیس و نقش ان در آسم )

Authors: nona moradpoor sheykhkanloo , Hassan Borji ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

در این مقاله به نقش توکسوکارا در آسم می پردازد.

Keywords

, توکسوکارا, آسم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056186,
author = {Moradpoor Sheykhkanloo, Nona and Borji, Hassan},
title = {توکسوکاریازیس و نقش ان در آسم},
booktitle = {سومین همایش بین المللی ایمونولوژی، آسم و آلرژی},
year = {2016},
location = {مشهد, IRAN},
keywords = {توکسوکارا-آسم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T توکسوکاریازیس و نقش ان در آسم
%A Moradpoor Sheykhkanloo, Nona
%A Borji, Hassan
%J سومین همایش بین المللی ایمونولوژی، آسم و آلرژی
%D 2016

[Download]