دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی , 2016-02-25

عنوان : ( بررسی عددی عمر خستگی آلیاژ آلومینیوم AL2024-T351 تحت بارگذاری کرنش کنترل بر روی نمونه استاندارد دمبلی شکل )

نویسندگان: احسان چابوک , محمود شریعتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق فرآیند شبیه¬سازی آزمایش خستگی بر روی آلیاژ آلومینیوم 2024-T351 به صورت کرنش- کنترل بر روی نمونه استاندارد دمبلی شکل که از استاندارد مخصوص آزمایش¬های کزنش کنترل برداشت شده، در دامنه کرنش¬های مختلف، در نرم افزار کامسول مولتی فیزیکز انجام شده است. پس از مدل¬سازی نمونه در نرم¬افزار سالیدورکز، و وارد کردن در نرم¬افزار کامسول یک مطالعه خستگی برای نمونه به صورت کرنش پایه تعریف گردیده است. در مطالعه خستگی کرنش پایه مذکور از مدل SWT جهت تخمین عمر خستگی استفاده شده است. مکان های قید گذاری شده دقیقا مشابه شرایط آزمایشگاهی از لحاظ قرارگیری مکان فک¬ها شیبه¬سازی گردیده است. سپس در دامنه کرنش¬های مختلف بررسی عمر خستگی صورت گرفته که نتایج عمر خستگی که به صورت عدد لگاریتمی نمایش داده می¬شود نشانگر آن است که با افزایش دامنه کرنش، عمر خستگی نمونه کاهش می¬یابد که شیب این کاهش عمر در دامنه کرنش¬های بالاتر بیش¬تر است. همچنین تاثیرات شعاع فیلت نمونه¬ها در عمر خستگی نیز مورد بررسی قرار گرفته که نتایج حاکی از آن است که افزایش شعاع فیلت موجب افزایش عمر خستگی نمونه¬ها می شود.

کلمات کلیدی

, خستگی کم¬چرخه, آلیاژ آلومینیوم 2024T, 351, عمر خستگی, کامسول
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056403,
author = {چابوک, احسان and شریعتی, محمود},
title = {بررسی عددی عمر خستگی آلیاژ آلومینیوم AL2024-T351 تحت بارگذاری کرنش کنترل بر روی نمونه استاندارد دمبلی شکل},
booktitle = {دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی},
year = {2016},
location = {مشهد مقدس, ايران},
keywords = {خستگی کم¬چرخه- آلیاژ آلومینیوم 2024T-351- عمر خستگی- کامسول},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی عددی عمر خستگی آلیاژ آلومینیوم AL2024-T351 تحت بارگذاری کرنش کنترل بر روی نمونه استاندارد دمبلی شکل
%A چابوک, احسان
%A شریعتی, محمود
%J دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
%D 2016

[Download]