بیست و چهارمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران , 2016-04-26

عنوان : ( بررسی طرح¬های مختلف AUSM در جریان¬های پایا و ناپایا )

نویسندگان: زهراسادات علوی , محمدحسن جوارشکیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق، تأثیر طرح¬های مختلف AUSM برای حل معادلات اولر در جریان¬های داخلی پایا و ناپایا به روش عددی مورد بررسی قرار گرفته است. امروزه تلاش در توسعه الگوریتم¬های بالادست مبتنی بر استفاده از تجزیه شارها می¬باشد که هدف، ترکیب دقت الگوریتم¬های بالادست از نوع تجزیه اختلاف شار و توانایی الگوریتم¬های بالادست از نوع تجزیه بردار شار در گرفتن ناپیوستگی¬های قوی میدان جریان هم¬چون موج¬های ضربه¬ای و فن¬های انبساطی به شکل مطلوب می¬باشد. طرح¬های خانواده AUSM با توجه به این ایده خلق و توسعه داده شدند. در این پژوهش، برای مطالعه جریان پایا از مسئله نازل واگرای مافوق صوتی که در آن موج ضربه¬ای قائم رخ می¬دهد و برای مطالعه جریان ناپایا از مسئله لوله شوک استفاده شده است. سپس تکنیک¬های AUSM، AUSM+، AUSM+-up، AUSM+-up2، SLAU و SLAU2 که همگی اشکال توسعه¬یافته روش اصلی AUSM هستند در این دو مسئله با هم مقایسه و بررسی شدند. نتایج نشان می¬دهد که علیرغم اینکه در دو جریان پایا و ناپایا، روش هر تکنیک یکسان است، اما تفاوت¬هایی در نتایج وجود دارد که قابل تأمل است. در جریان ناپا، بهترین نتایج از منظر تسخیر موج ضربه¬ای، به روش¬های SLAU2 و AUSM+-up2 اختصاص دارد که البته SLAU2 قبل از موج ضربه¬ای، مقداری نوسان نسبت به AUSM+-up2 دارد. در جریان پایا، در محل تسخیر موج ضربه¬ای، روش AUSM+-up نزدیک¬ترین نتایج بدون نوسان را به حل دقیق ارائه می¬کند. البته روش¬های AUSM+ و AUSM+-up2 نیز نتایج نزدیکی به حل دقیق دارند اما اولی قبل از موج ضربه¬ای و دومی بعد از موج ضربه¬ای، نوسان کمی را دارد که دقت آن را کمتر از روش AUSM+-up نشان می¬دهد.

کلمات کلیدی

, طرح¬های خانواده AUSM, AUSM+, AUSM+-up, SLAU, پایا و ناپایا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056533,
author = {علوی, زهراسادات and جوارشکیان, محمدحسن},
title = {بررسی طرح¬های مختلف AUSM در جریان¬های پایا و ناپایا},
booktitle = {بیست و چهارمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران},
year = {2016},
location = {یزد, ايران},
keywords = {طرح¬های خانواده AUSM، AUSM+، AUSM+-up، SLAU، پایا و ناپایا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی طرح¬های مختلف AUSM در جریان¬های پایا و ناپایا
%A علوی, زهراسادات
%A جوارشکیان, محمدحسن
%J بیست و چهارمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران
%D 2016

[Download]