پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی, دوره (5), شماره (1), سال (2016-6) , صفحات (73-86)

عنوان : ( بررسی تاثیر پ هاش، نمک و حرارت بر ویژگی های کیفی امولسیون روغن در آب تهیه شده با مانو پروتئین مخمر کلویورومایسس مارکسیانوس )

نویسندگان: جلال محمدزاده , رسول کدخدایی , سید علی مرتضوی , فریده طباطبائی یزدی , آرش کوچکی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی تاثیر پ هاش، نمک و حرارت بر ویژگی های کیفی امولسیون روغن در آب تهیه شده با مانو پروتئین مخمر کلویورومایسس مارکسیانوس

کلمات کلیدی

, امولسیون, تنش های محیطی, مانان, مخمر کلویورومایسس مارکسیانوس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056699,
author = {جلال محمدزاده and رسول کدخدایی and مرتضوی, سید علی and طباطبائی یزدی, فریده and کوچکی, آرش},
title = {بررسی تاثیر پ هاش، نمک و حرارت بر ویژگی های کیفی امولسیون روغن در آب تهیه شده با مانو پروتئین مخمر کلویورومایسس مارکسیانوس},
journal = {پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی},
year = {2016},
volume = {5},
number = {1},
month = {June},
issn = {2252-0937},
pages = {73--86},
numpages = {13},
keywords = {امولسیون، تنش های محیطی، مانان، مخمر کلویورومایسس مارکسیانوس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر پ هاش، نمک و حرارت بر ویژگی های کیفی امولسیون روغن در آب تهیه شده با مانو پروتئین مخمر کلویورومایسس مارکسیانوس
%A جلال محمدزاده
%A رسول کدخدایی
%A مرتضوی, سید علی
%A طباطبائی یزدی, فریده
%A کوچکی, آرش
%J پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی
%@ 2252-0937
%D 2016

[Download]