دومین همایش آموزش تاریخ در مدارس , 2016-05-27

عنوان : ( بررسی تطبیقی جایگاه تاریخ در نظام آموزشی و جامعه ایران و ایالات متحده امریکا )

نویسندگان: جواد عباسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی تطبیقی جایگاه تاریخ در نظام آموزشی و جامعه ایران و ایالات متحده امریکا دکتر جواد عباسی دانشگاه فردوسی مشهد در نگاه عمومی و نخستین معمولاً ایالات متحده امریکا به عنوان کشوری با پیشینه تاریخی کوتاه و ایران به عنوان کشوری با تاریخ طولانی و سرشار از رویدادهای بزرگ تاریخی شناخته می‌شوند. بااین‌حال چنین پیداست که عرصه آموزش تاریخ، کتاب‌های درسی و کوشش برای تقویت حافظه تاریخی جامعه نسبت معناداری با وضعیت یادشده ندارند. بدین جهت بررسی مقایسه‌ای محتوای کتاب‌های درسی، روش‌های آموزشی و چگونگی و میزان توجه جامعه به تاریخ می‌تواند دربردارنده نوعی از آسیب‌شناسی و کسب تجربه در عرصه آموزش و اشاعه تاریخ در جامعه باشد. تجربه نگارنده از سه سال اقامت در ایالات متحده و ارتباط با مدرسه، کتاب‌های درسی و دانش‌آموزان این فرصت را فراهم آورده تا تأملی در این زمینه‌ها داشته باشد. بدین ترتیب پرسش محوری مقاله حاضر این است که چه تفاوت‌هایی میان وضعیت آموزش و ترویج دانش و نگرش تاریخی در جامعه ایران و جامعه ایالات متحده وجود دارد؟ برای پاسخ به این پرسش عرصه‌های مختلفی از قبیل محتوای کتاب‌های درسی، روش‌های تدریس و ارزشیابی، جایگاه درس تاریخ در نظام آموزشی و رسانه‌ها و عرصه عمومی مورد توجه قرار گرفته است. فرض بر این است که این بررسی می‌تواند دربردارنده نکاتی کاربردی برای برنامه‌ریزان درسی، معلمان و متولیان امور فرهنگی و اجتماعی کشور باشد.

کلمات کلیدی

, آموزش تاریخ, کتاب درسی, ایران, ایالات متحده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056729,
author = {عباسی, جواد},
title = {بررسی تطبیقی جایگاه تاریخ در نظام آموزشی و جامعه ایران و ایالات متحده امریکا},
booktitle = {دومین همایش آموزش تاریخ در مدارس},
year = {2016},
location = {ايران},
keywords = {آموزش تاریخ، کتاب درسی، ایران، ایالات متحده},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تطبیقی جایگاه تاریخ در نظام آموزشی و جامعه ایران و ایالات متحده امریکا
%A عباسی, جواد
%J دومین همایش آموزش تاریخ در مدارس
%D 2016

[Download]