کنگرع بین المللی افق های نوین معماری و شهرسازی , 2016-02-20

عنوان : ( تاثیر معماری پایدار بر کاهش سندورم ساختمان بیمار )

نویسندگان: حامد کامل نیا , فرزانه فریدونی , ندا میرزایی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

....

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056766,
author = {کامل نیا, حامد and فرزانه فریدونی and ندا میرزایی},
title = {تاثیر معماری پایدار بر کاهش سندورم ساختمان بیمار},
booktitle = {کنگرع بین المللی افق های نوین معماری و شهرسازی},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {....},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر معماری پایدار بر کاهش سندورم ساختمان بیمار
%A کامل نیا, حامد
%A فرزانه فریدونی
%A ندا میرزایی
%J کنگرع بین المللی افق های نوین معماری و شهرسازی
%D 2016

[Download]