کنگره بین المللی افق های نوین معماری و شهرسازی , 2016-02-20

عنوان : ( بررسی مولفه سیاسی در شکل گیری معماری ایران و ترکیه )

نویسندگان: فروغ میزا علیپور , حامد کامل نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

...

کلمات کلیدی

...
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056767,
author = {فروغ میزا علیپور and کامل نیا, حامد},
title = {بررسی مولفه سیاسی در شکل گیری معماری ایران و ترکیه},
booktitle = {کنگره بین المللی افق های نوین معماری و شهرسازی},
year = {2016},
location = {ايران},
keywords = {...},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی مولفه سیاسی در شکل گیری معماری ایران و ترکیه
%A فروغ میزا علیپور
%A کامل نیا, حامد
%J کنگره بین المللی افق های نوین معماری و شهرسازی
%D 2016

[Download]