پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران , 2016-03-03

عنوان : ( تکثیر جوانه با استفاده از کورم زعفران در شرایط این ویترو )

نویسندگان: عاطفه حاجی زاده , عباس صفرنژاد , نسرین مشتاقی , عبدالرضا باقری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تکثیر جوانه، زعفران، کشت بافت، کورمف این ویترو

کلمات کلیدی

, تکثیر جوانه, زعفران, کشت بافت, کورمف این ویترو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056799,
author = {حاجی زاده, عاطفه and عباس صفرنژاد and مشتاقی, نسرین and باقری, عبدالرضا},
title = {تکثیر جوانه با استفاده از کورم زعفران در شرایط این ویترو},
booktitle = {پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران},
year = {2016},
location = {همدان, ايران},
keywords = {تکثیر جوانه، زعفران، کشت بافت، کورمف این ویترو},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تکثیر جوانه با استفاده از کورم زعفران در شرایط این ویترو
%A حاجی زاده, عاطفه
%A عباس صفرنژاد
%A مشتاقی, نسرین
%A باقری, عبدالرضا
%J پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
%D 2016

[Download]