سومین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی، پتروشیمی و نانو ایران , 2016-05-30

عنوان : ( سنتز و بررسی طیفی ترکیب های [ClP(O)(NC6H4-4-CH3)]2 و ClP(O)(NHC6H4-4-CH3)2 )

نویسندگان: مهسا اقبالی طولارود , مهرداد پورایوبی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق ترکیب های فسفر-کلر [ClP(O)(NC6H4-4-CH3)]2 و ClP(O)(NHC6H4-4-CH3)2 سنتز شد. شناسایی این ترکیبات به کمک طیف سنجی مادون قرمز و طیف جرمی انجام شد. مسیرهای قطعه شدن در طیف جرم و همچنین فرکانس های ارتعاشی در طیف مادون قرمز مورد بررسی قرار گرفت.

کلمات کلیدی

, ترکیب فسفر-کلر, ترکیب فسفر-نیتروژن, طیف جرمی, طیف مادون قرمز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056800,
author = {اقبالی طولارود, مهسا and پورایوبی, مهرداد},
title = {سنتز و بررسی طیفی ترکیب های [ClP(O)(NC6H4-4-CH3)]2 و ClP(O)(NHC6H4-4-CH3)2},
booktitle = {سومین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی، پتروشیمی و نانو ایران},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ترکیب فسفر-کلر، ترکیب فسفر-نیتروژن، طیف جرمی، طیف مادون قرمز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T سنتز و بررسی طیفی ترکیب های [ClP(O)(NC6H4-4-CH3)]2 و ClP(O)(NHC6H4-4-CH3)2
%A اقبالی طولارود, مهسا
%A پورایوبی, مهرداد
%J سومین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی، پتروشیمی و نانو ایران
%D 2016

[Download]