دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی , 2016-05-11

عنوان : ( کاربرد بسته بندی های فعال تجاری در گوشت تازه )

نویسندگان: ارزو عباسی مایوان , ناصر صداقت ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

وشت تازه یکی از فساد پذیر ترین مواد غذایی است، که در صورت فساد منجربه ایجاد بیماری¬های شدید می¬شود. از این رو، سیستم¬های نوین بسته بندی، به طور مداوم در پاسخ به تقاضا¬های رو به رشد جامعه امروزی، نسبت به ارائه محصولاتی گوشتی تازه با کیفیت و ایمنی بهبود یافته، در حال پیشترفت می¬باشند. دراین بین، به کار گیری تکنولوژی¬های مختلف بسته بندی فعال در حفظ کیفیت و گسترش زمان ماندگاری و ایمنی محصولات گوشتی، از جایگاه ویژه ای بر خوردار است. به طوری که، امروزه انواع مختلف سته بندی¬های فعال تجاری، نظیر جاذب رطوبت، جاذب اکسیژن، رها سازهای دی اکسید کربن و بسته بندی¬های ضد میکروبی و آنتی اکسیدانی در دسترس می¬باشند.

کلمات کلیدی

, گوشت تازه, بسته بندی¬های فعال تجاری, جاذب¬های رطوبت, جاذب¬های اکسیژن, رها دی اکسید کربن, بسته بندی های ضد میکروبی و انتی اکسیدانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056806,
author = {عباسی مایوان, ارزو and صداقت, ناصر},
title = {کاربرد بسته بندی های فعال تجاری در گوشت تازه},
booktitle = {دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2016},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {گوشت تازه، بسته بندی¬های فعال تجاری، جاذب¬های رطوبت، جاذب¬های اکسیژن، رها دی اکسید کربن، بسته بندی های ضد میکروبی و انتی اکسیدانی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاربرد بسته بندی های فعال تجاری در گوشت تازه
%A عباسی مایوان, ارزو
%A صداقت, ناصر
%J دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
%D 2016

[Download]