سومین همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی , 2016-02-02

عنوان : ( تاثیر دگر آسیبی گیاه برازمبل بر خصوصیات جوانه زنی گونه زراعی و بیوتیپ های یولاف وحشی حساس و مقاوم به علف کش های بازدارنده ACCase )

نویسندگان: زهرا محمدزاده , پروانه ابریشم چی , مهدی راستگو , علی گنجعلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کنترل علف های هرز در زمین های کشاورزی به کمک روش های بیولوژیک، علاوه بر جلوگیری از آلودگی های زیست محیطی، مانع از ایجاد مقاومت در علف های هرز نسبت به علف کش ها می شود. .... بر طبق مقایسه میانگین ها درصد و سرعت جوانه زنی بیوتیپ حساس یولاف وحشی به عصاره آبی برازمبل حساسیت بیشتری نشان داد.

کلمات کلیدی

, پلی اتیلن گلایکول , عصاره آبی , علف کش , فشار اسمزی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057113,
author = {محمدزاده, زهرا and ابریشم چی, پروانه and راستگو, مهدی and گنجعلی, علی},
title = {تاثیر دگر آسیبی گیاه برازمبل بر خصوصیات جوانه زنی گونه زراعی و بیوتیپ های یولاف وحشی حساس و مقاوم به علف کش های بازدارنده ACCase},
booktitle = {سومین همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {پلی اتیلن گلایکول - عصاره آبی - علف کش - فشار اسمزی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر دگر آسیبی گیاه برازمبل بر خصوصیات جوانه زنی گونه زراعی و بیوتیپ های یولاف وحشی حساس و مقاوم به علف کش های بازدارنده ACCase
%A محمدزاده, زهرا
%A ابریشم چی, پروانه
%A راستگو, مهدی
%A گنجعلی, علی
%J سومین همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی
%D 2016

[Download]