اولین کنفرانس ملی اقتصاد آب , 2016-07-26

عنوان : ( رابطه جمعیت و بحران آب و تاثیر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی )

نویسندگان: ناصر شاه نوشی فروشانی , الهه رحمتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مطالعه به بررسی تبعات افزایش جمعیت بر روی کیفیت زندگی، با نگاه ویژه به منابع طبیعی و محیط‌زیست درحال کاهش کشور، پرداخته که تجزیه و تحلیل آن برای دوره 16 ساله (1394-1378) صورت گرفته است. از آنجا که آب یکی از مهم¬ترین عوامل رشد و توسعه کشورها می¬باشد و افزایش روزافزون جمعیت، رشد صنعت، گسترش شهرنشینی و تغییر سبک زندگی و ضرورت تأمین امنیت غذایی پایدار در کنار کاهش مداوم منابع آب و سوء مدیریت، کم¬آبی را به بحرانی جدی تبدیل کرده است؛ لذا در مطالعه حاضر با استفاده از شبکه علی بیزین، رابطه بین افزایش جمعیت و بحران منابع آبی کشور تبیین شده و اثرات این بحران بر شاخص¬ها و متغیرهای کلان اقتصادی و تبعات ناشی از آن مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می-دهد که با افزایش نرخ رشد جمعیت، بحران آب بیشتر شده و اثرات اقتصادی بحران آب شامل افزایش نرخ تورم، افزایش نرخ بیکاری و کاهش نرخ رشد اقتصادی بوده و اثرات اجتماعی آن نیز شامل کاهش میزان دسترسی به آب سالم و بهداشتی می‌باشد. بنابراین با توجه به اثرات زیست‌محیطی مانند جدی شدن مسئله بحران آب، آلودگی هوا و گرم شدن کره زمین، سیاست‌های جمعیتی در سطح کلان باید به‌گونه‌ای اتخاذ شود که تبعات منفی بر منابع طبیعی و محیط‌زیست کشور به همراه نداشته باشد.

کلمات کلیدی

, بحران آب, رشد جمعیت, شبکه علی بیزین, متغیرهای کلان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057467,
author = {شاه نوشی فروشانی, ناصر and الهه رحمتی},
title = {رابطه جمعیت و بحران آب و تاثیر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی اقتصاد آب},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بحران آب، رشد جمعیت، شبکه علی بیزین، متغیرهای کلان اقتصادی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T رابطه جمعیت و بحران آب و تاثیر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی
%A شاه نوشی فروشانی, ناصر
%A الهه رحمتی
%J اولین کنفرانس ملی اقتصاد آب
%D 2016

[Download]