اولین کنفرانس ملی اقتصاد اب , 2016-07-26

عنوان : ( تاثیر حامل‌های انرژی و برآورد افزایش قیمت در آن در بخش‌های اقتصادی کشور )

نویسندگان: ناصر شاه نوشی فروشانی , لیلی ابوالحسنی , کامران داوری , فاطمه حیات غیبی بلداجی , زهرا نعمت الهی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به اهمیت و نقش انرژی در مراحل مختلف فراهمی آب برای مصارف تولیدی، خدماتی و خانگی، بسیاری از محققان استدلال نموده‌اند که تغییر قیمت حامل‌های انرژی، میزان استفاده از آب به‌ویژه آب‌های زیرزمینی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بنابراین مطالعه حاضر با هدف بررسی سناریوهای مختلف تغییر قیمت حامل‌های انرژی بر مصارف آب، بر مبنای الگوی تعادل عمومی پویا، صورت گرفته است. براساس نتایج مطالعه، با افزایش 100 درصدی قیمت تمامی حامل‌های انرژی، قیمت آب در سال پایه، 42/4 درصد افزایش می‌یابد. سهم فرآورده‌های نفتی، برق و گاز در تغییر قیمت آب به ترتیب 18/72، 7/17 و 12/10 درصد است. در بین حامل‌های انرژی مختلف، افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی بیشترین تأثیر را بر قیمت آب و کاهش تقاضای آب در اکثر فعالیت‌های اقتصادی دارد. در تمامی سناریوهای مورد بررسی، درصد کاهش مصرف آب، با مقداری نوسان در طول دوره کاهش می‌یابد، مقدار متغیرها به مسیر بدون اعمال شوک باز می‌گردد و به تدریج اثر شوک اعمال‌شده از بین می‌رود. در نرخ‌های پایین‌ترِ شوک قیمتی، واکنش افزایش قیمت آب و کاهش مصرف آن به افزایش قیمت حامل‌های انرژی، به‌طور تصاعدی کاهش می‌یابد.

کلمات کلیدی

, قیمت حامل‌های انرژی, تعادل عمومی پویا, مصرف آب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057468,
author = {شاه نوشی فروشانی, ناصر and ابوالحسنی, لیلی and داوری, کامران and حیات غیبی بلداجی, فاطمه and نعمت الهی, زهرا},
title = {تاثیر حامل‌های انرژی و برآورد افزایش قیمت در آن در بخش‌های اقتصادی کشور},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی اقتصاد اب},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {قیمت حامل‌های انرژی، تعادل عمومی پویا، مصرف آب},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر حامل‌های انرژی و برآورد افزایش قیمت در آن در بخش‌های اقتصادی کشور
%A شاه نوشی فروشانی, ناصر
%A ابوالحسنی, لیلی
%A داوری, کامران
%A حیات غیبی بلداجی, فاطمه
%A نعمت الهی, زهرا
%J اولین کنفرانس ملی اقتصاد اب
%D 2016

[Download]