یازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران , 2016-04-19

عنوان : ( بررسی اثرات ریشه درختان ساحلی (گز) در افزایش مقاومت برشی خاک )

نویسندگان: محبوبه اکرمیان , محمدتقی دستورانی , محمد فرزام , احسان عبدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ترکیب خاک و ریشه سبب افزایش مقاومت برشی خاک می شود. بنابراین درختان سبب افزایش پایداری شیب ساحل می شوند.پایدارسازی شیب ها به روش های بیومهندسی با توجه به دلایل اقتصادی و جنبه های مثبت زیست محیطی مورد توجه و استقبال زیادی می باشد. در این تحقیق نیز اثر ریشه های گونه گز در پایداری کناره های رودخانه مورد بررسی قرار گرفته است. به این منطور نمونه هایی از خاک همراه باریشه و بدون ریشه از اطراف گیاه تهیه شد و به آزمایشگاه منتقل شد و سپس پارامترهای چسبندگی و زاویه اصطکاک داخلی خاک توسط دستگاه برش مستقیم اندازه گیری شدند. آزمایشات بر روی درختچه های گز در حواشی رودخانه کشف رود انجام شد. در این آزمایشات 3 نمونه از خاک حاوی ریشه های هر گیاه تحت بارهای قائم 0/5، 1 و 1/5 کیلوگرم بر سانتی متر مربع مورد آزمایش قرار گرفت. بر اساس نتایج بدست آمده ریشه های گز مقاومت برشی خاک و چسبندگی خاک را با تراکم ریشه ای 19/68% در سه نمونه به ترتیب تا 112/5 و 85/7 درصد افزایش دادند.

کلمات کلیدی

, پایداری شیب ساحل, ریشه های گز, چسبندگی, زاویه اصطکاک داخلی, دستگاه برش مستقیم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057476,
author = {اکرمیان, محبوبه and دستورانی, محمدتقی and فرزام, محمد and احسان عبدی},
title = {بررسی اثرات ریشه درختان ساحلی (گز) در افزایش مقاومت برشی خاک},
booktitle = {یازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران},
year = {2016},
location = {یاسوج, ايران},
keywords = {پایداری شیب ساحل، ریشه های گز، چسبندگی، زاویه اصطکاک داخلی، دستگاه برش مستقیم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثرات ریشه درختان ساحلی (گز) در افزایش مقاومت برشی خاک
%A اکرمیان, محبوبه
%A دستورانی, محمدتقی
%A فرزام, محمد
%A احسان عبدی
%J یازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
%D 2016

[Download]