سیزدهمین کنفرانس آمار ایران , 2016-08-23

عنوان : ( فاصله اطمینان تعمیم یافته برای شاخص های کارایی فرایند )

نویسندگان: مهدی جباری نوقابی , زهره پروانه , یاسمن زینتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شاخص های کارآیی معیارهایی برای اندازه گیری کارایی فرایند هستند. در شرایطی مانند انتخاب یک تامین کننده و ارزیابی بهبود فرایند علاقه مند به مقایسه شاخص های کارایی دو فرایند متفاوت یا مقایسه شاخص های کاریی قبل و بعد از یک تنظیم برای همان فرایند هستیم. در این مقاله با استفاده از فاصله امینان تعمیم یافته کارایی دو فرایند را مقایسه و فرایند بهتر را انتخاب نمودیم.

کلمات کلیدی

, شاخص کارآیی فرآیند, کمیت محوری تعمیم یافته, فاصله اطمینان تعمیم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058009,
author = {جباری نوقابی, مهدی and پروانه, زهره and زینتی, یاسمن},
title = {فاصله اطمینان تعمیم یافته برای شاخص های کارایی فرایند},
booktitle = {سیزدهمین کنفرانس آمار ایران},
year = {2016},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {شاخص کارآیی فرآیند، کمیت محوری تعمیم یافته، فاصله اطمینان تعمیم یافته},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T فاصله اطمینان تعمیم یافته برای شاخص های کارایی فرایند
%A جباری نوقابی, مهدی
%A پروانه, زهره
%A زینتی, یاسمن
%J سیزدهمین کنفرانس آمار ایران
%D 2016

[Download]